OP Zaměstnanost

Pozvánka na seminář Autor: Lucie Ječmenová

14. 11. 2019

MAS SERVISO si Vás dovoluje pozvat na seminář k vyhlášeným výzvám č. 17. – 21. Operačního programu Zaměstnanost, který se uskuteční 27. listopadu 2019 od 10.00 hod. v sídle společnosti SERVISO, o. p. s., Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice, zasedací místnost 1. patro.


Výzva č. 21 Sociální podnikání Autor: Lucie Ječmenová

28. 8. 2019

Výzva č. B09/03_16_047/CLLD_16_01_48 s názvem Podpora sociálního podnikání je zaměřena na aktivitu: sociální podnikání. Žádost o dotaci je možné podávat do 31. 12. 2019 do 12:00 hod. Jednání Výběrové komiseDne 4. 5. 2020 se konalo jednání výběrové komise, jejíž předmětem bylo hodnocení předložených žádostí o dotaci. Celkem byly podány v 21. výzvě MAS SERVISO - OPZ - Podpora sociálního podnikání 2 projekty. Projekty nesplnily podmínky věcného hodnocení. Hodnotící tabulky k jednotlivým projektům jsou ...


Výzva č. 20 Zvyšování zaměstnavatelnosti občanů prostřednictvím zvyšování jejich kompetencí a mezisektorové spolupráce Autor: Lucie Ječmenová

28. 8. 2019

Výzva č. 809/03_16_047/CLLD_16_01_048 s názvem Zvyšování zaměstnavatelnosti občanů prostřednictvím zvyšování jejich kompetencí a mezisektorové spolupráce je zaměřena na aktivity: příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce, zvyšování zaměstnanosti cílových skupin apod. Podrobné informace jsou uvedeny ve výzvě a dalších dokumentech. Žádost o dotaci je možné podávat do 31. 12. 2019 do 12.00 hod. Jednání Výběrové komiseDne 4. 5. 2020 se konalo jednání výběrové komise, jejíž předmětem bylo ...


Výzva č. 19 Podpora slaďování pracovního a rodinného života je zaměřena na aktivity Autor: Lucie Ječmenová

28. 8. 2019

Výzva č. 808/03_16_047/CLLD_16_01_48 s názvem Podpora slaďování pracovního a rodinného života je zaměřena na aktivity: příměstské tábory, doprovody na kroužky a zájmové aktivity a jiné. Žádost o dotaci je možné podávat do 31. 12. 2019 do 12.00 hod. Jednání Výběrové komiseDne 4. 5. 2020 se konalo jednání výběrové komise, jejíž předmětem bylo hodnocení předložených žádostí o dotaci. Celkem byl obdržen v 19. výzvě MAS SERVISO - OPZ -Podpora slaďování pracovního a rodinného života 1 projekt. Jedná se o projekt ...


Výzva č. 18 Zvýšení dostupnosti a kvality bydlení v území je zaměřena na aktivity Autor: Lucie Ječmenová

28. 8. 2019

Výzva č. 807/03_16_047/CLLD_16_01_048 s názvem Zvýšení dostupnosti a kvality bydlení v území je zaměřena na aktivity: Rozvoj sociálního/dostupného/podporovaného/prostupného bydlení jako prevence prostorového vyloučení vzniku sociálně vyloučených lokalit a bezdomovectví. Žádost o dotaci je možné podávat do 31. 12. 2019 do 12.00 hod.


Výzva č. 17 Rozvoj komunitních a sociálních služeb Autor: Lucie Ječmenová

28. 8. 2019

Výzva č. 806/03_16_047/CLLD_16_01_048 s názvem Rozvoj komunitních a sociálních služeb je zaměřena na aktivity: Podporu komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení. Žádost o dotaci je možné podávat do 31. 12. 2019 do 12.00 hod.


Pozvánka na seminář Autor: Lucie Ječmenová

19. 6. 2019

MAS SERVISO si Vás dovoluje pozvat na seminář k vyhlášené výzvě č. 16. Operačního programu Zaměstnanost, který se uskuteční 25. června 2019 od 10.00 hod. v sídle společnosti SERVISO, o. p. s., Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice, zasedací místnost 1. patro. 


Výzva č. 16 Podpora sociálního podnikání Autor: Lucie Ječmenová

19. 6. 2019

Výzva č. 805/03_16_047/CLLD_16_01_48 s názvem Podpora sociálního podnikání je zaměřena na aktivitu: sociální podnikání. Žádost o dotaci je možné podávat od 1. 6. 2019 od 8:00 hod. do 5. 7. 2019 do 12:00 hod.Do této výzvy nebyla podána žádná žádost o dotaci. 


Výbrané projekty v rámci OP Z Autor: Lucie Ječmenová

3. 12. 2018

Ve čtvrtek 15. listopadu zasedala výběrová komise MAS SERVISO, která hodnotila dva projekty na základě výzvy MAS č. 406/03_16_047/CLLD_16_01_048 s názvem Podpora slaďování pracovního a rodinného života a výzvy MAS č. 506/03_16_047/CLLD_16_01_048 s názvem Zvyšování zaměstnavatelnosti občanů prostřednictvím zvyšování jejich kompetencí a mezisektorové spolupráce k předkládání žádostí o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost. Výsledky hodnocení schválila rozhodovací komise MAS SERVISO dne 29.11.2018 a oba projekty byly doporučeny k podpoře s ...


Pozvánka na seminář Autor: Lucie Ječmenová

6. 11. 2018

MAS SERVISO si Vás dovoluje pozvat na seminář k vyhlášeným výzvám č. 10. – 15. Operačního programu Zaměstnanost, který se uskuteční 12. listopadu 2018 od 10.00 hod. v sídle společnosti SERVISO, o. p. s., Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice, zasedací místnost 1. patro.


Výzva č. 15 Sociální podnikání Autor: Lucie Ječmenová

6. 11. 2018

Výzva č. 723/03_16_047/CLLD_16_01_48 s názvem Podpora sociálního podnikání je zaměřena na aktivitu: sociální podnikání. Žádost o dotaci je možné podávat do 28. 2. 2019 do 12.00 hod.


Výzva č. 14 Podpora práce s mládeží MAS SERVISO Autor: Lucie Ječmenová

14. 9. 2018

Výzva č. 727/03_16_047/CLLD_16_01_48 s názvem Podpora práce s mládeží je zaměřena na aktivitu:Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Žádost o dotaci je možné podávat do 30. 11. 2018 do 12.00 hod.


Výzva č. 13 Podpora slaďování pracovního a rodinného života je zaměřena na aktivity Autor: Lucie Ječmenová

14. 9. 2018

Výzva č. 726/03_16_047/CLLD_16_01_48 s názvem Podpora slaďování pracovního a rodinného života je zaměřena na aktivity: příměstské tábory, doprovody na kroužky a zájmové aktivity a jiné. Žádost o dotaci je možné podávat do 30. 11. 2018 do 12.00 hod.TERMÍN PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O PODPORU BYL POSUNUT DO 28. 2. 2019. V úterý 23. dubna 2019 zasedala výběrová komise MAS SERVISO, která hodnotila tři projekty.Projekt CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011218Název projektu: Příměstský tábor POHODAŽadatel: STOPY, z. s.Počet bodů: 80Projekt CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011279Název projektu: ...


Výzva č. 12 Zvýšení dostupnosti a kvality bydlení v území je zaměřena na aktivity Autor: Lucie Ječmenová

14. 9. 2018

Výzva č. 725/03_6_047/CLLD_16_01_048 s názvem Zvýšení dostupnosti a kvality bydlení v území je zaměřena na aktivity: Rozvoj sociálního/dostupného/podporovaného/prostupného bydlení jako prevence prostorového vyloučení vzniku sociálně vyloučených lokalit a bezdomovectví. Žádost o dotaci je možné podávat do dino 30. 11. 2018 do 12.00 hod.


Výzva č. 11 Rozvoj komunitních a sociálních služeb Autor: Lucie Ječmenová

14. 9. 2018

Výzva č. 724/03_16_047/CLLD_16_01_048 s názvem Rozvoj komunitních a sociálních služeb je zaměřena na aktivity: Podporu komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení. Žádost o dotaci je možné podávat do 30. 11. 2018 do 12.00 hod


Výzva č. 10 Podpora sociálního začleňování, zavádění a rozvoj specifických nástrojů k prevenci v sociálně vyloučených lokalitách Autor: Lucie Ječmenová

14. 9. 2018

Výzva č. 728/03_16_047/CLLD_16_01_048 s názvem Podpora sociálního začleňování, zavádění a rozvoj specifických nástrojů k prevenci v sociálně vyloučených lokalitách je zaměřena na aktivity: podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování Podrobné informace jsou uvedeny ve výzvách a dalších dokumentech. Žádost o dotaci je možné podávat do 30. 11. 2018 do 12.00 hod.


Seznam zaregistrovaných žádostí o dotaci Autor: Lucie Ječmenová

26. 6. 2018

Dne 29. 6. 2018 skončil příjem u posledních výzev vyhlášených MAS SERVISO v rámci OP Z. Níže předkládáme seznam zaegistrovaných žádostí o dotaci ve výzvách č. 2 - 9.


Pozvánka na seminář Autor: Lucie Ječmenová

5. 4. 2018

MAS SERVISO si Vás dovoluje pozvat na seminář k vyhlášeným výzvám č. 3 - 9 Operačního programu Zaměstnanost, který se uskuteční 12. dubna 2018 od 10.00 hod. v sídle společnosti SERVISO, o. p. s., Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice, zasedací místnost 1. patro.


Výzva č. 9 Zvyšování zaměstnavatelnosti občanů prostřednictvím zvyšování jejich kompetencí a mezisektorové spolupráce Autor: Lucie Ječmenová

26. 3. 2018

Výzva č. 506/03_16_047/CLLD_16_01_048 s názvem Zvyšování zaměstnavatelnosti občanů prostřednictvím zvyšování jejich kompetencí a mezisektorové spolupráce je zaměřena na aktivity: příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce, zvyšování zaměstnanosti cílových skupin apod. Podrobné informace jsou uvedeny ve výzvách a dalších dokumentech. Žádost o dotaci je možné podávat do 27. 4. 2018 do 12.00 hod.


Výzva č. 8 Podpora práce s mládeží Autor: Lucie Ječmenová

26. 3. 2018

Výzva č. 407/03_16_047/CLLD_16_01_048 s názvem Podpora práce s mládeží je zaměřena na aktivitu:Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Žádost o dotaci je možné podávat do 25. 5. 2018 do 12 hodin.TERMÍN PŘÍJMU ŽÁDOSTI O DOTACI POSUNUT DO 29. 6. 2018 DO 12.00 hod.


Výzva č. 7 Podpora slaďování pracovního a rodinného života Autor: Lucie Ječmenová

26. 3. 2018

  Výzva č. 406/03_16_047/CLLD_16_01_048 s názvem Podpora slaďování pracovního a rodinného života je zaměřena na aktivity: příměstské tábory, doprovody na kroužky a zájmové aktivity a jiné. Žádost o dotaci je možné podávat do 27. 4. 2018 do 12.00 hod.V souladu s Pravidly zapojení MAS do OP Z při implementaci strategií CLLD bude prodlouženo období pro příjem žádostí o podporu v monitorovacím systému strukturálních fondů MS2014+. Původně stanovený termín pro ukončení příjmu žádostí o podporu této výzvy MAS SERVISO ...


Výzva č. 6 Zvýšení dostupnosti a kvality bydlení v území Autor: Lucie Ječmenová

26. 3. 2018

Výzva č. 405/03_16_047/CLLD_16_01_048 s názvem Zvýšení dostupnosti a kvality bydlení v území je zaměřena na aktivity: Rozvoj sociálního/dostupného/podporovaného/prostupného bydlení jako prevence prostorového vyloučení vzniku sociálně vyloučených lokalit a bezdomovectví. Žádost o dotaci je možné podávat do 25. 5. 2018 do 12 hodin


Výzva č. 5 Rozvoj komunitních a sociálních služeb Autor: Lucie Ječmenová

26. 3. 2018

Výzva č. 404/03_16_047/CLLD_16_01_048 s názvem Rozvoj komunitních a sociálních služeb je zaměřena na aktivity: Podporu komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení. Žádost o dotaci je možné podávat do 27. 4. 2018 do 12.00 hodV souladu s Pravidly zapojení MAS do OP Z při implementaci strategií CLLD bude prodlouženo období pro příjem žádostí o podporu v monitorovacím systému strukturálních fondů MS2014+. Původně stanovený termín pro ukončení příjmu ...


Výzva č. 4 Podpora sociálního začleňování, zavádění a rozvoj specifických nástrojů k prevenci v sociálně vyloučených lokalitách Autor: Lucie Ječmenová

26. 3. 2018

Výzva č. 403/03_16_047/CLLD_16_01_048 s názvem Podpora sociálního začleňování, zavádění a rozvoj specifických nástrojů k prevenci v sociálně vyloučených lokalitách je zaměřena na aktivity:Podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování. Žádost o dotaci je možné podávat do 27. 4. 2018 do 12.00 hod.V souladu ...


Výzva č. 3 Podpora sociálního podnikání MAS SERVISO Autor: Lucie Ječmenová

26. 3. 2018

Výzva č. 402/03_16_047/CLLD_16_01_048 s názvem Podpora sociálního podnikání MAS SERVISO je zaměřena na aktivity: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. Žádosti o dotaci je možné podávat do 25. 5. 2018 do 12 hodin.


Výzvy MAS SERVISO z OP Zaměstnanost Autor: Lucie Ječmenová

3. 11. 2017

Dne 3. 11. 2017 vyhlásila MAS SERVISO 2 výzvy předkládané v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Výzva č. 183/03_16_047/CLLD_16_01_048 s názvem Podpora péče o děti zaměstnaných rodičů MAS SERVISO je zaměřena na aktivity: příměstské tábory, doprovody na kroužky a zájmové aktivity a jiné. Výzva č. 184/03_16_047/CLLD_16_01_048 s názvem MAS SERVISO – Zaměstnanost l je zaměřena na aktivity: příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce, zvyšování zaměstnanosti cílových skupin apod. Podrobné informace jsou uvedeny ve ...


Harmonogram výzev OP Z Autor: Lucie Ječmenová

14. 9. 2017

Harmonogram výzev v rámci OP Zaměstnanost na rok 2017 a rok 2018