Komunitní projednání SCLLD

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) je místní rozvoj vedený místními akčními skupinami, který se uskutečňuje na základě integrovaných a víceodvětvových strategií místního rozvoje zaměřených na dotyčnou oblast. Rozvoj je koncipován s ohledem na místní potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech, vytváření sítí a příp. spolupráci MAS.

Propagační a informační akce - 16. 06. 2014

3. 11. 2015

Propagační a informační akce – Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020. Třebívlice, 16. 06. 2014


Setkání s představiteli samospráv - 23. 01. 2014

3. 11. 2015

Setkání s představiteli samospráv, podnikateli a zástupci neziskového sektoru na území Mikroregionu Svornost - zaměřeno na rozvoj regionu.Kostomlaty pod Milešovkou, 23. 01. 2014.


Setkání - 28. 1. 2014

4. 11. 2015

Setkání s představiteli samospráv, podnikateli a zástupci neziskového sektoru na území Mikroregionu Lounské Podlesí – zaměřeno na rozvoj regionu Jimlín, 28. 01. 2014


Seminář - 20. 11. 2014

3. 11. 2015

Seminář zaměřený na problematiku Místních akčních skupin (MAS) v programovém období EU 2014 – 2020. Třebívlice, 20. 11. 2014


Setkání 20.3.2014

3. 11. 2015

Setkání s představiteli samospráv, podnikateli a zástupci neziskového sektoru na území Svazku obcí INTEGRO, Západ Českého středohoří – Poohří - zaměřeno na rozvoj regionu. Velemín, 20. 03. 2014


Jednání nejvyššího orgánu - 24. 2. 2015

3. 11. 2015

Jednání nejvyššího orgánu MAS SERVISO – informace a postupy při zpracování Strategie a zapojení veřejnosti do procesu komunitního plánování. Třebívlice, 24. 02. 2015


Seminář pro partnery - 16. 6. 2015 Autor: Serviso

3. 11. 2015

Seminář pro partnery v územní působnosti organizační složky MAS SERVISO. Součástí semináře byl návrh na zpracování programových rámců do Strategie a vytváření podnikatelských záměrů a záměrů pro rozvoj měst a obcí. Třebenice, 16. 06. 2015


Vzdělávací akce - Velemín 26. 09. 2013

2. 11. 2015

Vzdělávací akce – příprava podkladů pro ISÚ, která byla určena pro širokou veřejnost působící na území MAS SERVISO.Velemín 26. 09. 2013


Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie

2. 11. 2015

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) je místní rozvoj vedený místními akčními skupinami, který se uskutečňuje na základě integrovaných a víceodvětvových strategií místního rozvoje zaměřených na dotyčnou oblast. Rozvoj je koncipován s ohledem na místní potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech, vytváření sítí a příp. spolupráci MAS. Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) se v programovém období 2014-2020 stal důležitou platformou pro zapojení obyvatel nebo uživatelů území do ...


Vzdělávací akce - Velemín 20. 03. 2015

2. 11. 2015

Vzdělávací akce – pro zaměstnance a členy (valnou hromadu) MAS SERVISO, která obsahovala metodický pokyn - postup při zpracování ISÚ.


Seminář pro obce a města - 16. 06. 2015

17. 6. 2015

Dne 16. 6. 2015 na městském úřadě v Třebenicích proběhl seminář pro zástupce obcí a měst na území místní akční skupiny SERVISO. Seminář se konal na téma procesu standardizace a zpracování SCLLD. Rovněž se účastníci dozvěděli možnosti čerpání finančních prostředků v novém programovém období 2014 - 2020.Třebenice, 16. 06. 2015


Setkání - 23.1.2013

3. 11. 2013

Setkání s představiteli samospráv, podnikateli a zástupci neziskového sektoru na území Mikroregionu Perucko - zaměřeno na rozvoj regionu. Koštice, 23. 01. 2014