Vzájemným sdílením zkušeností k úspěšné implementaci SCLLD

SERVISO, o. p. s. je jedním z partnerů projektu spolupráce realizovaného 9 místními akčními skupinami Ústeckého kraje v rámci programu PRV ČR, opatření IV.2.1 Realizace národní spolupráce. Cílem projektu je posílení spolupráce místních akčních skupin z Ústeckého kraje při sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe jako nástroje pro zvýšení kvality realizace strategických rozvojových dokumentů. Projekt bude zaměřen na zhodnocení zkušeností získaných v programovém období 2007- 2013 v oblasti evaluace a monitoringu strategických dokumentů.

 Více o projektu naleznete na http://ustecky.nsmascr.cz/rubrika/projekt-spoluprace-22-kolo/

Projekt spolupráce

11. 6. 2015

Devět Místních akčních skupin Ústeckého kraje  úspěšně ukončilo společný projekt  „Vzájemným  sdílením zkušeností  k úspěšné implementaci  Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.Místní akční skupiny Ústeckého kraje  (Krajské sdružení  NS MAS Ústeckého kraje) realizovaly v první polovine roku 2015 v rámci  opatření IV.2.1. a) PRV 2007-2013 společný projekt   nazvaný „Vzájemným  sdílením zkušeností  k ...