OP Zaměstnanost plus

Realizace projetku s názvem Podpora obyvatel na území MAS SERVISO, reg. č. CZ.0302.01/00/22_008/0000197

OP Zaměstnanost plus Autor: Lucie Ječmenová

17. 3. 2023

MAS SERVISO od 1. 3. 2023 - 28. 2. 2026 realizuje projekt v rámci OP Z+. Tento projekt zahrnuje tři stěžejní aktivity – uplatnění na trhu práce s podporou rekvalifikací a individuální podpory a poradenství CS, komunitní tábory a vzdělávání.Uplatnění na trhu práce s podporou rekvalifikací a individuální podpory a poradenství CS – jde o komplexní podporu uchazečů a zájemců o zaměstnání ve spolupráci se zaměstnavateli ve smyslu zlepšení přístupu k zaměstnání, podpory cíleně zaměřených rekvalifikací k následnému ...