Aktuality

Avízo vyhlášení 1. výzvy MAS SERVISO z PR SP SZP Autor: Lucie Ječmenová

14. 5. 2024

MAS SERVISO vyhlašuje dne 20. 5. 2024 1. výzvu v rámci PR Společné zemědělské politiky. Příjem žádostí potrvá od 3. 6. 2024 do 24. 6. 2024. Výzva je zaměřena na aktivity malých a středních podniků a základní služby a obnova obcí. Podnikání malých a středních podniků (Zemědělské podnikání, Zpracování a uvádění produktů na trh, Lesnické podnikání, Nezemědělské podnikání) Základní služby a obnova obcí - Kulturní, spolková a společenská zařízení, včetně komunitních center, center ...


Pozvánka na seminář Autor: Lucie Ječmenová

18. 4. 2024

MAS SERVISO pořádá seminář na téma Novela Zákoníku práce. Seminář se uskuteční v úterý 7. 5. 2024 od 9.00 hod. na obecním úřade v Třebívlicích. Seminář je pořádán v rámci projektu Podpora obyvatel na území MAS SERVISO.Možnost přihlášení ZDEProgram a i možnost přihlášení neleznete v přiložené Pozvánce. Kapacita sálu je omezena.


Ukončení výzev v rámci IROP Autor: Lucie Ječmenová

9. 4. 2024

Dne 8. 4. 2024 ve 12.00 hod. byl ukončen příjem projektových záměrů na MAS ve výzvách Integrovaného regionálního operačního programu pro oblast veřejná prostranství, kulturní památky, cestovní ruch a doprava. Přijato bylo celkem 20 záměrů s celkovými způsobilými náklady ve výši 44 329 666,11 Kč. Záměry jsou zveřejněny u jednotlivých výzev v sekci IROP 2021+. Největší zájem a nejvíce přijatých záměrů je pro olast kulturních památek, dále veřejná protranství, doprava a cestovní ruch. Nyní bude ...


Avízo výzev IROP Autor: Lucie Ječmenová

6. 3. 2024

MAS SERVISO vyhlašuje dne 8. 3. 2024 výzvy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Nové výzvy se týkají oblasti veřejná prostranství, kutlurní památky, cestovní ruch. Opětovně se vyhlašuje výzva na oblast doprava.  Kancelář MAS bude přijímat projektové záměry od pondělí 8. 3. 2024 do pondělí 8. 4. 2024. Projektové záměry, které budou podpořeny ze strany MAS, žadatelé následně podají prostřednictvím ISKP21+. Více informacích o podporovaných aktivitách v jednotlivých výzvách a způsobu ...


Ukončení výzev IROP Autor: Lucie Ječmenová

30. 11. 2023

Dnešním dnem byl ve 12.00 hod. ukončen příjem projektových záměrů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v novém programovém období 2021+. Výzvy se týkaly oblasti hasiči, doprava, vzdělávání a sociální služby. Do první výzvy na oblast hasiči bylo podáno celkem 7 projektových žádostí, na oblast doprava 2 projektové záměry, na oblast vzdělávání 6 projektových záměrů a na oblast sociálních služeb nebyl podán žádný záměr. Je již zřejmé, že v oblasti hasiči a ...


Vyhlášení výzvy OP TAK Autor: Lucie Ječmenová

29. 11. 2023

MAS SERVISO vyhlašuje výzvu v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost.  Malé a střední podniky mohou získat prostředky na pořízení technologií a zařízení z OP TAK. První výzvu s alokací 5 230 000 Kč, vyhlásí 1. 12. 2023.  MAS SERVISO má schválený programový rámec  Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021 – 2027. Pro MAS je v tomto období určena priorita PODNIKÁNÍ A KONKURENCESCHOPNOST, aktivita Technologie pro MAS. Program je zaměřen na podporu malých a středních podniků.  Získat ...


Seminář s exkurzí v Podbořanech Autor: Lucie Ječmenová

13. 11. 2023

Dne 23. 11. 2023 se v Národním domě v Podbořanech uskuteční seminář s exkurzí zaměřen na oblast inovací směřovaných do rozvoje venkovského prostoru s vazbou na zemědělství s cílem výměny zkušeností za účasti zástupců z Inovačního centra Ústeckého kraje (ICUK). Představeny budou taktéž příklady dobré i špatné praxe inovačních postupů zejména v oblasti Programu rozvoje venkova 2014–2020 (PRV) v rámci Strategického plánu Společné zemědělské politiky na období 2023–2027 (SP SZP) včetně ...


MAS SERVISO vyhlašuje výzvy v rámci IROP Autor: Lucie Ječmenová

24. 9. 2023

MAS SERVISO vyhlašuje výzvy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Výzvy se týkají oblasti hasiči, doprava, vzdělávání a sociální služby. Kancelář MAS bude přijímat projektové záměry od pondělí 25. 9. 2023 do konce listopadu, 30. 11. 2023. Projektové záměry, které budou podpořeny ze strany MAS, žadatelé následně podají prostřednictvím ISKP21+. Více informacích o podporovaných aktivitách v jednotlivých výzvách a způsobu příjmu záměrů najdete ZDE.


Uzavření kanceláře MAS Autor: Lucie Ječmenová

24. 8. 2023

Od 29. 8. 2023 do 1. 9. 2023 bude kancelář MAS uzavřena z důvodů čerpání řádné dovolené. V případě neodkladných záležitostí nás kontaktujete na e-mailu serviso@tiscali.cz. 


Ve výzvě č. 7 přijato 16 žádostí o dotaci Autor: Lucie Ječmenová

11. 7. 2023

V pátek 7. července 2023 byl uzavřen příjem žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS SERVISO. Alokace ve výzvě byla ve výši 2 463 620,00 Kč, která byla rozdělena do dvou fichí. O dotaci projevilo zájem 16 subjektů, které by chtěly realizovat své projekty na území našeho regionu. Jedná se o projekty v nezemědělském a zemědělském podnikání. Požadovaná dotace oproti alokaci ve výzvě je vyšší, a to 3 997 952,00 Kč.  Pracovníci MAS provedou u všech žádostí o dotaci v průběhu července a srpna administrativní kontrolu a kontrolu ...


PF 2023 Autor: Lucie Ječmenová

20. 12. 2022

Děkujeme vám za dosavadní spolupráci a přejeme vám poklidné svátky, vše nejlepší do nového roku, hodně štěstí a zdraví.


Nová zelená úsporám Light Autor: Lucie Ječmenová

25. 11. 2022

V rámci kampaně Zkrotíme energie Státní fond životního prostředí připravil program Nová zelená úsporám Light. Ten je určen pro vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů z řad seniorů a lidí pobírajících dávky na bydlení. Na jeden rodinný dům je maximální celková výše podpory 150 000,00 Kč, kde mohou žadatelé zateplit fasádu, střechu, strop či vyměnit okna nebo vchodové dveře. MAS SERVISO se zapojila do administrace programu a bude zájemcům zdarma pomáhat při zpracování žádostí o dotaci. Elektronický příjem bude ...


Workshop pro města a obce Autor: Lucie Ječmenová

11. 11. 2022

Workshop zaměřený na aktuální nabídku evropských fondů a dalších dotačních programů pro města a obce v Ústeckém kraji. Srdečně vás zveme na workshop zaměřený na aktuální nabídku evropských fondů a dalších dotačních programů pro města a obce v Ústeckém kraji. 1. termín: 29. 11. 2022 Městské divadlo v Chomutově Registrace ZDE - registrujte se do 21. 11. 20222. termín 6. 12. 2022 ICUK v Ústí nad Labem Registrace ZDE - registrujte se do 28. 11. 2022Diskutovanými tématy vás provedou zástupci Ústeckého kraje a Regionální ...


Ukončen příjem žádostí do výzvy Podpora komunitního života na venkově 2022 Autor: Lucie Ječmenová

4. 10. 2022

MAS SERVISO v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 086/162/2022 ze dne 05. 09. 2022 obdržela neinvestiční dotaci ve výši 640 098,- v rámci programu Podpora komunitního života na venkově. MAS vyhlásila výzvu na celou alokaci, termín příjmu žádostí proběhl od 12. 9. – 30. 9. 2022. Na MAS bylo podáno v řádném termínu celkem 15 žádostí o dotaci s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 660 276,00 Kč. Pořadové číslo Žadatel Název projektu Celkové náklady projektu Požadovaná dotace 001 Březno (nejen) pro děti z. ...


MAS přijala 46 žádostí o dotaci z PRV Autor: Lucie Ječmenová

31. 5. 2022

V pátek 27. května 2022 byl uzavřen příjem žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS SERVISO. O dotaci projevilo zájem 46 subjektů, které by chtěly realizovat své projekty na území našeho regionu. Jedná se o podnikatele v nezemědělských činnostech, zemědělce, ale i obce, spolky a základní školy. Celková alokace na podporu projektů činí 19 717 719,00 Kč, požadovaná dotace je však daleko vyšší, a to 24 270 477,00 Kč.  Pracovníci MAS provedou u všech žádostí o dotaci v průběhu června a července administrativní kontrolu a kontrolu ...


Seminář ENERGETIKA NA ÚZEMÍ MAS SERVISO Autor: Lucie Ječmenová

27. 4. 2022

Připravili jsme pro vás seminář na téma ENERGETIKA NA ÚZEMÍ MAS SERVISOTermín: 11. 5. 2022Místo: Infocentrum Elektrárny LedviceProgram: 9.30 – 10.00 – Prezence/příchod účastníků 10.00 – 10.15 – Úvod, přivítání 10.15 – 11.15 – Energetika – Fotovoltaika – ENERGON 11.15 – 12.15 – OZE pohledem společnosti ČEZ  12.15 – Dotazy, diskuze Nutné přihlášení ZDEPro zájemce bude zajištěna po skončení semináře exkurze na rozhlednu Elektrárny Ledvice


Avízo vyhlášení výzvy PRV ČR Autor: Lucie Ječmenová

8. 4. 2022

SERVISO, o. p. s. bude vyhlašovat výzvu z Programu rozvoje venkova ČR. Termín vyhlášení výzvy je stanoven na  19. 4. 2022 s termínem příjmu žádostí od 19. 4. 2022 do 27. 5. 2022. Finální termín registrace na RO SZIF je  31. 8. 2022. Celková alokace pro 6. výzvu PRV ČR je 19 717 719,00 Kč. Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci: Fiche 3 Diverzifikace nezemědělských činností pro posilování venkovské ekonomiky podporou drobného podnikání, venkovské turistiky a služeb na venkově, Fiche 5 Modernizace ...


IROP TOUR - Centrum představuje IROP 2021-2027 Autor: Lucie Ječmenová

31. 3. 2022

Zveme vás na akci pořádanou Centrem regionálního rozvoje. Jedná se o představení aktuálních informací k IROP 2021-2027. V Ústeckém kraji se uskuteční akce ve městěch Děčín, Most, Chomutov a Ústí nad Labem. Kapacita míst je omezena, na jednotlivé akce se můžete přihlásit ZDE


Dotační program "PODPORA PŘÍPRAVY PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ V ÚSTECKÉM KRAJI 2022" Autor: Lucie Ječmenová

14. 3. 2022

DOTAČNÍ PROGRAM „PODPORA PŘÍPRAVY PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ V ÚSTECKÉM KRAJI 2022“ Vyhlášení dotačního programu: 14. března 2022 Zahájení příjmu žádostí: od 13. dubna 2022 do 13. června 2022.  KDO MŮŽE ŽÁDAT: obce do 5000 obyvatel na území Ústeckého kraje O KOLIK JE MOŽNÉ ŽÁDAT:  Minimální výše dotace na jeden projekt činí 50 000,- Kč. Maximální výše dotace na jeden projekt činí 200 000,- Kč. NA CO JE MOŽNÉ ŽÁDAT: Uznatelnými náklady jsou pouze náklady na služby vedoucí k ...


Jak pomoci Ukrajině Autor: Lucie Ječmenová

1. 3. 2022

Přinášíme souhrn důvěryhodných finančních sbírek, ale také materiálních sbírek na území MAS SERVISOPomoc je správné rozhodnutí, ale nesmí to být pouze shromažďování materiálu, který nikdo nevyužije a spíše překáží. Pokud tedy chcete pravdu pomoci, tak pro Vás máme několik možností:   1. Finanční pomoc (prioritní) V tuto chvíli jsou nejdůležitější finance. Humanitární organizace musely být staženy z území z důvodu bezpečnosti vlastních lidí a mapují terén. Přispějte tedy ...


Krajská síť uspěla se svým projektem předloženým do Fondu spravedlivé transformace ÚK Autor: Lucie Ječmenová

8. 2. 2022

Krajská síť Národní sítě Místních akčních skupin (KS NS MAS) Ústeckého kraje podala žádost do Fondu spravedlivé transformace ÚK jako strategický projekt s názvem ANIMACE PRO SPRAVEDLIVOU TRANSFORMACI ÚSTECKÉHO KRAJE  Projekt obsahuje soubor činností, jejichž cílem je aktivně přispět k transformaci Ústeckého kraje prostřednictvím: identifikace nových rozvojových trajektorií pro endogenní (vnitřní) rozvoj Ústeckého kraje, aktivizace místních aktérů z řad obcí, místních samospráv (MSP), neziskových ...


Program obnovy venkova 2022 Autor: Lucie Ječmenová

7. 1. 2022

Ústecký kraj pro rok 2022 vyhlásil Program obnovy venkova a je zaměřen na oblasti podpory: 1)      Obnova a rozvoj venkovské zástavby 2)      Chodníky a místní komunikace 3)      Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny 4)      Administrace projektové žádosti a dokumentace pro získání dotace 5)      Soutěž Vesnice roku 2022   Elektronická žádost bude pro podávání žádostí o dotaci otevřena od 20. 1. 2022 do 21. 2. 2022 do 17 hodin. Více informací ...


Začínající podnikatelé, Ústecký kraj pro vás otevírá dotační program Autor: Lucie Ječmenová

7. 1. 2022

Začínající podnikatelé, Ústecký kraj pro vás otevírá dotační program Již posedmé mohou začínající podnikatelé zažádat o dotaci z dotačního programu Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2022, jehož cílem je rozvoj podnikatelského prostředí regionu. Podat žádost o dotaci lze od 7. března 2022 do 11. března 2022. INFORMACE K DOTAČNÍMU PROGRAMU NA PODPORU ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ „Dotační program na podporu začínajících podnikatelů s alokací 8 milionů korun byl vyhlášený ...


PF 2022 Autor: Lucie Ječmenová

22. 12. 2021

Děkujeme vám za dosavadní spolupráci a přejeme Vám poklidné svátky, vše nejlepší do nového roku, hodně štěstí a zdraví.


Ve 13. výzvě MAS IROP je zaregistrováno 5 projektů Autor: Lucie Ječmenová

30. 6. 2021

Do 13. výzvy MAS SERVISO – IROP – Bezpečné komunikace pro pěší a cyklisty bylo zaregistrováno celkem 5 žádostí o dotaci ve výši 13 839 168,07 Kč celkových způsobilých výdajů. Termín příjmu žádostí probíhal od 3. 5. 2021 - 30. 6. 2021. Celková alokace na výzvu činila 4 973 180,07 Kč. Lhůta pro kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí je 40 pracovních dnů. Zaregistravané žádosti Název projektu CZ Žadatel Chodník u komunikace III.tř. v obci Vlastislav Obec Vlastislav Piktogramový koridor pro cyklisty v Bílině Město ...


Ve výzvě č. 5 PRV ČR přijato 36 žádostí o dotaci Autor: Lucie Ječmenová

1. 6. 2021

O finanční podporu z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS SERVISO se uchází celkem 36 projektů. Příjem žádostí probíhal od 22. dubna do 31. května tohoto roku. V průběhu měsíce června a července budou žádosti o dotaci podrobeny obvyklé administrativní kontrole, během které budou moci žadatelé své žádosti opravit nebo doplnit. Projekty, které splní všechny potřebné náležitosti, budou předmětem hodnocení výběrové komise MAS SERVISO. Vybrané žádosti budou zaregistrovány na Portálu farmáře do 31. 8. 2021. ve Fichi 2 bylo podáno 6 žádostí s ...


Webinář pro zájemce o dotaci PRV Autor: Lucie Ječmenová

6. 5. 2021

Seminář pro zájemce o dotaci z Programu rozvoje venkova v rámci Výzvy č. 5 se uskuteční on-line, a to v úterý 11. května 2021 v čase od 10 do cca 11.30 h.  Získáte přehledné informace o výzvě a možnostech podpory i prostor pro zodpovězení vašich dotazů. Prezentaci si můžete stáhnout již nyní pod touto aktualitou. Připojte se přes počítač nebo mobilní aplikaci: Klikněte sem a připojte se ke schůzce  Webinář proběhne na platformě google meet. Nemusíte nic stahovat, můžete se připojit ve webovém prohlížeči. Svou účastí berete na vědomí, že pro interní účely, tj. ...


Vyhlášení výzev MAS v rámci IROP Autor: Lucie Ječmenová

30. 4. 2021

Od pondělí 3. 5. 2021 je možné podávat žádosti o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu pro opatření Bezpečnost pro pěší a cyklisty a pro opatření Zvyšování dostupnosti a kvality bydlení v území. Příjem žádostí potrvá do 30. 6. 2021. Na co lze žádat a podrobnosti k výzvám najdete zde:  č. 13. a č. 14. 


Vyhlášení výzev MAS Autor: Lucie Ječmenová

22. 4. 2021

Dnesním dnem 22. 4. 2021 je možné podávat žádosti o dotaci do Programu rozvoje venkova ČR. Příjem žádostí potrvá do 31. 5. 2021. Žádat mohou zemědělští podnikatelé, malí a střední podnikatelé, držitelé lesů, obce a neziskové organizace. Na co lze žádat a podrobnosti k výzvě č. 5 najdete ZDE Dále MAS od 3. 5. 2021 vyhlašuje výzvu č. 13. IROP - Bezpečné komunikace pro pěší a cyklisty a 14. výzvu IROP Zvýšení dostupnosti a kvality bydlení. Termín příjmu žádostí bude ukončen 30. 6. 2021. Podrobnosti k výzvám ...


Výběr projektů k financování Autor: Lucie Ječmenová

19. 2. 2021

Rozhodovací komise MAS rozhodla o financování 8 projektů v rámci 12. výzvy IROP. Nejdříve schválila navýšení alokace výzvy tak, aby mohly být podpořeny všechny projekty. Změnu výzvy s navýšenou alokací rovněž schválil i ŘO IROP. Celkové způsobilé výdaje na tyto projekty činí 20 802 393,94 Kč a předmětem projektů je předevím rekonstrukce či výstavba nových chodníků v obích.Seznam vybraných projketů naleznete ZDE.

Stránka 1 z 3
Výsledky 1 - 30 z 73