Aktuality

Ve výzvě č. 4 PRV ČR přijato 35 žádostí o dotaci Autor: Lucie Ječmenová

11. 8. 2020

O finanční podporu z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS SERVISO se uchází celkem 35 projektů. Příjem žádostí probíhal od 22. července do 10. srpna tohoto roku. V následujících měsících provede MAS administrativní kontrolu všech projektů. Žádosti, které splní podmínky přijatelnosti a formálních požadavků, budou předmětem hodnocení výběrové komise MAS. Vybrané žádosti budou na RO SZIF zaregistrovány do 30. 10. 2020. ve Fichi 3 bylo podáno 6 žádostí s požadovanou dotací 2 881 350,00 Kč, alokace činí 8 203 074,00 Kč ve ...


Seminář pro žadatele Autor: Lucie Ječmenová

24. 7. 2020

Seminář pro žadatele ke 4. výzvě PRV ČR se uskuteční dne 28. 7.2020 od 10.00 hod. na adrese Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice.Pozvánku na seminář naleznete v přílohách výzvy http://www.serviso.cz/serviso/index.php?page=article&alias=vyzva-prv-c-4&pagelist=0&id=141&itemid=79


Mapa MAS SERVISO pro nové programové období 2021+ Autor: Lucie Ječmenová

14. 7. 2020

Pro nové programové období 2021+ schválilo zařazení území do působnosti MAS 73 obcí a měst. Jedná se o města a obce z dobrovolných svazků Svornost, INTEGRO, Lounské Podlesí a Perucko, ale i obce a města samostatná. 


MAS SERVISO vyhlašuje 4. výzvu PRV ČR Autor: Lucie Ječmenová

7. 7. 2020

MAS SERVISO vyhlašuje dne 8. 7. 2020 výzvu č. 4 k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova. Příjem žádostí o podporu potrvá od 22. 7. 2020 až 10. 8. 2020. Více informací a potřebné dokumenty jsou uveřejněny na http://www.serviso.cz/serviso/index.php?page=article&alias=vyzva-prv-c-4&pagelist=0&id=141&itemid=79


Aktuální dotace a podpory pro Ústecký kraj - rozdělovník Autor: Lucie Ječmenová

7. 5. 2020

Ústecký kraj zahájil masivní poradenství Vážení živnostníci, řemeslníci, podnikatelé, obchodníci, občané Ústeckého kraje, na níže uvedeném odkazu najdete informace o možné pomoci, poradenství a dotačních titulech na pomoc při překonávání nejhorších následků pandemických opatření. Pomůžeme vám zorientovat se ve struktuře dostupných opatření ve všech oblastech ekonomických aktivit. Naleznete zde odkazy na speciální weby jednotlivých ministerstev a institucí k této problematice (horní dlaždice), přehled ...


Poradíme, jak získat finanční podporu či dotaci v souvislosti s pandemií COVID 19 ale i jiné dotační výzvy Autor: Lucie Ječmenová

7. 5. 2020

Živnostníci, řemeslníci, podnikatelé, obchodníci, zemědělci...   PROVEDEME Vás džunglí dotačních pravidel PORADÍME jak získat finanční podporu či dotaci POMŮŽEME s vyplněním žádostí, formulářů atd. POSKYTNEME aktuální informace o dotačních programech PODPOŘÍME inovativní a smysluplné náměty a činnosti v rámci realizace CLLD   Konkrétně: Zajištění poradenství COVID, Informace pro OSVČ – Dotační program Ústeckého kraje pro podporu OSVČ, „Pětadvacítka“, Liberační balíčky, ...


Úvěr COVID 2 pro malé a střední podnikatele Autor: Lucie Ječmenová

30. 3. 2020

Informace + potřebné podklady pro žádost – bezúročný úvěr COVIDPokud jste živnostníkem, malým nebo středním podnikatelem a dostali jste se do potíží v souvislosti s výskytem koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření, máte možnost získat bezúročný úvěr k úhradě provozních nákladů, a to v rozmezí 500 tis. Kč až 15 mil. Kč. Z úvěru lze uhradit náklady, které musíte platit, a aktuálně vám chybí prostředky, protože došlo k poklesu vašich příjmů. Z úvěru lze uhradit mzdy, ...


ANTIVIRUS - program na podporu zaměstnanosti Autor: Lucie Ječmenová

30. 3. 2020

Ve čtvrtek 19. 3. 2020 vláda schválila návrh - program ochrany zaměstnanosti Antivirus. Má pomoci firmám ochránit pracovní místa. Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky.Toto opatření pomůže zaměstnavatelům lépe zvládnout současnou situaci a nebudou tak muset sáhnout k propouštění.- Komu a za jakých podmínek budou kompenzace náležet? Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy, bude poskytován příspěvek na plnou či částečnou ...


Prodloužení výzev MAS v rámci IROP Autor: Lucie Ječmenová

25. 9. 2019

Rádi bychom vás informovali, že byla proudložena lhůta pro příjem žádostí o dotaci u výzvy č. 9 MAS SERVISO – IROP – Rozvoj komunitních a sociálních služeb na 31. 12. 2019. Dále byl prodloužen příjem žádostí o dotaci u výzvy č. 10 MAS SERVISO – IROP – Podpora sociálního podnikání a výzvy č. 11 MAS SERVISO – IROP – Zvýšení dostupnosti a kvality bydlení v území na 30. 11. 2019.


Pozvánka na semináře Autor: Lucie Ječmenová

13. 9. 2019

MAS SERVISO vás zve na semináře konající se k aktuálně vyhlášeným výzvám MAS v rámci IROP. Jedná se o výzvy: 7.výzva MAS SERVISO-IROP-Bezpečné komunikace pro pěší a cyklisty 8.výzva MAS SERVISO-IROP- Aktivity zaměřené na posílení kapacity vzdělávacích zařízení na úrovni zřizovatelů MAS SERVISO prostřednictvím spolupráce s příslušnými partnery včetně investic do infrastruktury škol ve vybraných oblastech 9.výzva MAS SERVISO-IROP-Rozvoj komunitních a sociálních služeb 10.výzva MAS SERVISO-IROP-Podpora ...


MAS vyhlásilo výzvy v rámci OP Z Autor: Lucie Ječmenová

28. 8. 2019

Od středy 28. 8. 2019 je vyhlášeno v rámci Operačního programu Zaměstanost 5 výzev. Datum zpřístupnění a současně zahájení příjmu žádostí o podporu je od 28. 8. 2019 do 31. 12. 2019, 12.00 hod. Podrobné informace k jednotlivým výzvám naleznete v sekci SCLLD 2014 - 2020, OP Z.Dále probíhají výzvy v rámci IROP zaměřené na bezpečné komunikace, infrastrukturu do vzdělávání, komunitní centra, sociální podnikání a zvyšování kvality bydlení. Výzvy potrvají do 30. 9. 2019, 12.00 hod.I v rámci OP ŽP je stále ...


Podpora komunitního života na území MAS Autor: Lucie Ječmenová

13. 5. 2019

MAS SERVISO vyhlašuje výzvu z programu Podpory komunitního života na venkově 2019. Příjem žádostí je zahájen od 14. 5. 2019 a potrvá do 4. 6. 2019 do 14.00 hod. Cílem výzvy je podpořit akce zaměřené na spolkovou činnost a drobný komunitní život v obcích na území MAS SERVISO. Veškeré informace naleznete v přílohách výzvy.


Výzvy v rámci OP ŽP Autor: Lucie Ječmenová

14. 3. 2019

MAS SERVISO vyhlašuje dne 15. 3. 2019 výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Žádosti o podporu v MS 2014+ jsou zpřístupněny 15. 3. 2019 od 9 hodin, datum zahájení příjmu žádostí o podporu je 15. 3. 2019 od 9 hodin, datum ukončení příjmu žádostí o podporu je uveden u jednotlivých výzev. Jedná se o 4 opatření - výsadbu dřevin, realizaci ÚSES, protierozní opatření a realizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně. Veškeré podrobné informace k ...


Seminář ke 3. výzvě PRV ČR Autor: Lucie Ječmenová

13. 3. 2019

V úterý 19. 3. 2019 se uskuteční seminář k výzvě č. 3 v rámci PRV ČR. Seminář se bude konat od 10.00 hod. v Třebívlicích v zasedací místnosti obecního úřadu, Komenského náměstí 17. Veškeré informace k výzvě naleznete na http://www.serviso.cz/serviso/index.php?page=article&alias=vyzva-prv-c-3&pagelist=0&id=100&itemid=79 


MAS SERVISO vyhlašuje v pondělí 22. 10. 2018 tři výzvy v rámci IROP Autor: Lucie Ječmenová

18. 10. 2018

Od pondělí 22. 10. 2018 vyhlašuje MAS v rámci IROP 3 výzvy. Datum zpřístupnění a současně zahájení příjmu žádostí o podporu je od 22. 10. 2018 do 31. 12. 2018, 12.00 hod. Žádosti se podávají přes systém MS2014+, portál ISKP14+.Výzvy se týkají oblasti komunitních a sociálních služeb, zvýšení dostupnosti a kvality bydlení, ale také pořízení vybavení pro JSDH. Podrobné informace k jednotlivým výzvám naleznete v sekci SCLLD 2014 - 2020, IROP.


Oznámení o změně výzvy 1. výzva MAS SERVISO - IROP Autor: Lucie Ječmenová

4. 10. 2018

Dne 2. 10. 2018 proběhlo jednání Rozhodovací komise MAS SERVISO, kde byl sestaven seznam vybraných projektů, které budou doporučeny k financování. Jelikož přijaté žádosti o podporu, které splnily formální hodnocení a přijatelnost a věcné hodnocení převyšují alokaci výzvy MAS, se Rozhodovací komise MAS SERVISO usnesla a rozhodla, že bude provedena modifikace 1. výzvy MAS SERVISO - IROP – Aktivity zaměřené na posílení kapacity vzdělávacích zařízení na úrovni zřizovatelů MAS SERVISO prostřednictvím spolupráce s příslušnými partnery včetně ...


Aktuálně vyhlášené výzvy MAS Autor: Lucie Ječmenová

20. 9. 2018

Od pondělí 17. 9. 2018 je vyhlášeno v rámci Operačního programu Zaměstanost 5 výzev. Datum zpřístupnění a současně zahájení příjmu žádostí o podporu je od 17. 9. 2018 do 30. 11. 2018, 12.00 hod.Podrobné informace k jednotlivým výzvám naleznete v sekci SCLLD 2014 - 2020, OP Z. Další probíhající výzva je v rámci IROP k ativitě Bezpečné komunikace pro pěší a cyklisty, která potrvá do 30. 9. 2018, více v sekci SCLLD 2014 - 2018, IROP.  Další výzvy do Integrovaného operačního programu připravujeme, v ...


Výzvy MAS SERVISO Autor: Lucie Ječmenová

26. 3. 2018

MAS SERVISO vyhlašuje v pondělí 26. 3. 2018 sedm výzev v rámci Operačního programu Zaěmstanost. Datum zpřístupnění a současně zahájení příjmu žádostí o podporu je 26. 3. 2018, datum ukončení je uveden u jednotlivých výzev.Další výzvu pro předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR MAS SERVISO vyhlásí 29. 3. 2018. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 16. 4. 2018 do 4. 5. 2018. Další výzvy připravuje do Integrovaného operačního programu, v současné době jsou výzvy ke ...


Spolupráce mezi MAS SERVISO a Agenturou pro regionální rozvoj a přeshraniční spolupráci Autor: Serviso

5. 6. 2017

V rámci implementace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SERVISO připravuje projekt mezinárodní spolupráce z Programu rozvoje venkova, opatření 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny s názvem Podpora rozvoje metody LEADER a její aplikace pro rozvoj venkova na Ukrajině. Ve čtvrtek 1. 6. 2017 za přítomnosti předsedy Zakarpatské oblastní rady, Michaillem Rivisem, bylo podepsáno Memorandum a Smlouva o mezinárodní spolupráci mezi společností SERVISO, o. p. s. a Agenturou pro regionální rozvoj a přeshraniční ...


Harmonogram výzev IROP Autor: Serviso

3. 5. 2017

Přinášíme přehled tří výzev pro Integrovaný regionální operační program, které MAS SERVISO plánuje vyhlásit letos v září. Příjem žádostí bude probíhat v době od října do prosince 2017. První výzva bude zaměřena na zlepšení kvality a dostupnosti vzdělání, druhá výzva na podporu sociálního podnikání, třetí výzva na bezpečnost dopravy.


Valná hromada MAS 2017 Autor: Serviso

3. 4. 2017

V pátek 7. 4. 2017 od 10.00 hod. v sídle společnosti SERVISO, o. p. s., Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice se uskuteční jednání Valné hromady MAS


Valná hromada MAS 2016 Autor: Serviso

15. 12. 2016

V pátek 16. 12. 2016 od 10.00 hod. v sídle společnosti SERVISO, o. p. s., Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice se uskuteční jednání Valné hromady MAS


Valná hromada MAS Autor: Serviso

10. 6. 2016

V pátek dne 24. 6. 2016 se uskuteční jednání Valné hromady MAS


Osvědčení o standardizaci Autor: Serviso

9. 6. 2016

MAS SERVISO dne 1. 12. 2015 obdrželo Osvědčení o splnění standardů MAS


Dotazník ohledně informovanosti o MAS Autor: Serviso

28. 12. 2015

Dovolujeme si Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku, který naleznete na https://docs.google.com/forms/d/1TgcXXdqRWZRE_Sr2y7EIWbzdR6p2ZlujBy94WOI1Yys/viewform?usp=send_form.  Jedná se informace potřebné pro MAS Ústeckého kraje. Za vyplnění děkujeme.


Seminář pro obce a města Autor: Serviso

17. 6. 2015

Dne 16. 6. 2015 na městském úřadě v Třebenicích proběhl seminář pro zástupce obcí a měst na území místní akční skupiny SERVISO. Seminář se konal na téma procesu standardizace a zpracování SCLLD. Rovněž se účastníci dozvěděli možnosti čerpání finančních prostředků v novém programovém období 2014 - 2020.


Projekt spolupráce Autor: Serviso

11. 6. 2015

Devět Místních akčních skupin Ústeckého kraje  úspěšně ukončilo společný projekt  „Vzájemným  sdílením zkušeností  k úspěšné implementaci  Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Místní akční skupiny Ústeckého kraje  (Krajské sdružení  NS MAS Ústeckého kraje) realizovaly v první polovine roku 2015 v rámci  opatření IV.2.1. a) PRV 2007-2013 společný projekt   nazvaný „Vzájemným  sdílením zkušeností  ...


OMEZENÍ PROVOZU KANCELÁŘE Autor: Serviso

27. 4. 2015

Upozorňujeme Vás, že ve dnech od 29. 4. 2015 - 7. 5. 2015 bude omezen provoz kanceláře SERVISO, o. p. s. z důvodu malování.


Velikonoční odpoledne ve mlýně Autor: Serviso

30. 3. 2015

Vernerův mlýn o.p.s. si Vás dovoluje v sobotu 4. 4. 2015 od 13.00 hod. pozvat na Velikonční odpoledne ve Vernerově mlýně. Program: výroba velikonočních věnců a dekorací, pletení pomlázek, zdobení velikonočních vajíček a mnoho dalšího.


Žádost o standardizaci Autor: Serviso

27. 3. 2015

Vážení partneři, dovolujeme si Vás informovat, že dne 24. 3. 2015 naše společnost podala žádost o standardizaci MAS pro programové období 2014 - 2020. Žádost po prvotním přezkoumání splnila požadavky způsobilosti a dne 26. 3. 2015 byla zaregistrovaná CP SZIF v Praze pod reg. č. 15/000/00000/342/000118. Nyní bude žádost hodnocena pracovníky SZIF. O vyhodnocení Vás budeme informovat.

Stránka 1 z 2
Výsledky 1 - 30 z 43