OP Životní prostředí

4. výzva OPŽP_sídelní zeleň Autor: Lucie Ječmenová

14. 3. 2019

Příjem žádostí od 15. 3. 2019 do 3. 6. 2019, 20:00 hod. Veškeré podrobné informace naleznete v textu výzvy a uvedených přílohách.TERMÍN PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O PODPORU BYL PRODLOUŽEN DO 2. 9. 2019.


3. výzva OPŽP_eroze Autor: Lucie Ječmenová

14. 3. 2019

Příjem žádostí od 15. 3. 2019 do 3. 6. 2019, 20:00 hod. Veškeré podrobné informace naleznete v textu výzvy a uvedených přílohách.TERMÍN PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O PODPORU BYL PRODLOUŽEN DO 2. 9. 2019.


2. výzva OPŽP_ÚSES Autor: Lucie Ječmenová

14. 3. 2019

Příjem žádostí od 15. 3. 2019 do 3. 6. 2019, 20:00 hod. Veškeré podrobné informace naleznete v textu výzvy a uvedených přílohách.TERMÍN PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O PODPORU BYL PRODLOUŽEN DO 2. 9. 2019.


1. výzva OPŽP_výsadba dřevin Autor: Lucie Ječmenová

14. 3. 2019

Příjem žádostí od 15. 3. 2019 do 2. 9. 2019, 20:00 hod. Veškeré podrobné informace naleznete v textu výzvy a uvedených přílohách.