SCLLD 2021+

Koncepční část SCLLD 2021 - 2027 MAS SERVISO Autor: Lucie Ječmenová

2. 9. 2021

Koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SERVISO na období 2021 - 2027 byla scvhálena ze srtrany MMR-ORP dne 17. 8. 2021.