PRV ČR

Výzva č. 2 PRV Autor: Lucie Ječmenová

22. 3. 2018

Další výzvu pro předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR MAS SERVISO vyhlásí 29. 3. 2018. Text výzvy, fiche a další povinné dokumenty budou uveřejněny v uvedený den. Datum přijetí žádostí na MAS od: 16. 4. 2018Datum přijetí žádostí na MAS do: 4. 5. 2018Potřebné dokumenty na https://www.szif.cz/cs/prv2014-1921


1. Výzva Autor: Lucie Ječmenová

12. 7. 2017

Dne 14. 7. 2017 vyhlasí MAS SERVISO Výzvu č. 1 pro Žádosti o dotaci, předkládané v rámci Programu rozvoje venkova ČR. Půjde o první výzvu v novém programovém období a oblasti podpory budou v souladu se schválenou Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS SERVISO v období 2014 - 2020. Příjem žádostí bude probíhat v kanceláři SERVISO v době od 29. 7. do 14. 8. 2017. Vybrané žádosti budou zaregistrovány na RO SZIF v Ústí nad Labem 29. 9. 2017.