PRV ČR

1. Výzva Autor: Lucie Ječmenová

12. 7. 2017

Dne 14. 7. 2017 vyhlasí MAS SERVISO Výzvu č. 1 pro Žádosti o dotaci, předkládané v rámci Programu rozvoje venkova ČR. Půjde o první výzvu v novém programovém období a oblasti podpory budou v souladu se schválenou Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS SERVISO v období 2014 - 2020. Příjem žádostí bude probíhat v kanceláři SERVISO v době od 29. 7. do 14. 8. 2017. Vybrané žádosti budou zaregistrovány na RO SZIF v Ústí nad Labem 29. 9. 2017.