Výzva PRV č. 5

MAS SERVISO vyhlašuje dne 22. 4. 2021 výzvu č. 5 k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova.

Příjem žádostí: 22. 4. 2021 až 31. 5. 2021 

Registrace vybraných žádostí na RO SZIF: 31. 8. 2021

Způsob podání: Podání Žádosti o dotaci včetně povinných a nepovinných příloh v elektronické podobě probíhá zasláním na MAS prostřednictvím Portálu farmáře

Seminář pro žadatele: 11. 5. 2021, od 10 hod., na adrese Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice, zasedací místnost 1. patro

Kapacita místnosti může být omezena s ohledem na aktuálně platná vládní nařízení v souvislosti s epidemií Covid-19. Zájemcům proto doporučujeme potvrdit svou účast co nejdříve e-mailem na serviso@tiscali.cz
V případě, že v plánovaném termínu neumožní vládní nařízení uskutečnit seminář s prezenční účastí zájemců, proběhne seminář pouze on-line. Zájemcům, kteří potvrdí svou účast na semináři, sdělí MAS způsob připojení.

Seminář se uskuteční online formou na platformě google meet - Klikněte sem a připojte se ke schůzceOstatní