Výzva č. 21 Sociální podnikání

Výzva č. B09/03_16_047/CLLD_16_01_48 s názvem Podpora sociálního podnikání je zaměřena na aktivitu: sociální podnikání.

Žádost o dotaci je možné podávat do 31. 12. 2019 do 12:00 hod.


Jednání Výběrové komise

Dne 4. 5. 2020 se konalo jednání výběrové komise, jejíž předmětem bylo hodnocení předložených žádostí o dotaci. Celkem byly podány v 21. výzvě MAS SERVISO - OPZ - Podpora sociálního podnikání 2 projekty. Projekty nesplnily podmínky věcného hodnocení. Hodnotící tabulky k jednotlivým projektům jsou uvedeny v příloze níže.  

Seznam hodnocených projektů

Registrační číslo projektu Název projektu CZ Žadatel Bodový zisk
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016069 Sociální podnik Zelená šance Zelená šance s.r.o. 57,50
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016112 Vaše řemesla PAZTA s.r.o. 41,25


Ostatní