2. výzva IROP

Dne 15. 6. 2018 MAS SERVISO vyhlásilo 2. výzvu IROP, registrační číslo 128/06_16_038/CLLD_16_01_048 s názvem: MAS SERVISO - IROP - Bezpečné komunikace pro pěší a cyklisty. Podrobné informace jsou uvedeny ve výzvě a dalších dokumentech. Žádost o dotaci je možné podávat do 14. 9. 2018 do 12.00 hod.Ostatní


2. výzva IROP