IROP

14. výzva IROP Autor: Lucie Ječmenová

30. 4. 2021

MAS SERVISO vyhlašuje 14. výzvu MAS SERVISO – IROP – Zvýšení dostupnosti a kvality bydlení v území, reg. č. 061/06_18_107/CLLD_16_01_048Datum zahájení příjmu žádosti o podporu: 3. 5. 2021, 8:00 hod.Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 06. 2021, 12:00 hod.Podrobné informace jsou uvedeny ve výzvě a dalších dokumentech.


13. výzva IROP Autor: Lucie Ječmenová

30. 4. 2021

MAS SERVISO vyhlašuje 13. výzvu MAS SERVISO – IROP – Bezpečné komunikace pro pěší a cyklisty, reg. č. 595/06_16_038/CLLD_16_01_048Datum zahájení příjmu žádosti o podporu: 3. 5. 2021, 8:00 hod.Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 06. 2021, 12:00 hod.Podrobné informace jsou uvedeny ve výzvě a dalších dokumentech.


Harmonogram výzev IROP na rok 2021 Autor: Lucie Ječmenová

19. 2. 2021

Zájemcům o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu předkládáme harmonogram výzev IROP na rok 2021, který schválila rozhodovací komise MAS SERVISO dne 18. 2. 2021.V dubnu 2021 MAS plánuje vyhlásit další dvě výzvy, a to na aktivitu Bezpečné komunikace pro pěší a cyklisty s celkovou alokací CZV 3 556 817,00 Kč. Druhá výzva bude zaměřena na podporu sociálního bydlení v regionu s celkovou alokací 2 631 578,95 Kč. Příjem žádostí o dotaci potrvá cca do konce června 2021. 


Seminář pro žadatele k 12. výzvě IROP Autor: Lucie Ječmenová

16. 9. 2020

Seminář k 12. výzvě se uskuteční ve středu 30. 9. 2020 od 9.00 hod. v zasedací místnosti na adrese Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice.Termín příjmu žádostí koncí 31. 10. 2020 ve 12.00 hod. Více informací k vyhlášené výzvě naleznete na http://www.serviso.cz/serviso/index.php?page=article&alias=12-vyzva-irop&pagelist=0&id=144&itemid=34


12. výzva IROP Autor: Lucie Ječmenová

17. 7. 2020

MAS SERVISO vyhlašuje 12. výzvu MAS SERVISO – IROP – Bezpečné komunikace pro pěší a cyklisty, reg. č. 502/06_16_038/CLLD_16_01_048Datum zahájení příjmu žádosti o podporu: 20. 7. 2020, 8:00 hod.Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 10. 2020, 12:00 hod.Podrobné informace jsou uvedeny ve výzvě a dalších dokumentech.


Pozvánka na seminář Autor: Lucie Ječmenová

13. 9. 2019

MAS SERVISO vás zve na semináře konající se k aktuálně vyhlášeným výzvám MAS v rámci IROP. Jedná se o výzvy: 7.výzva MAS SERVISO-IROP-Bezpečné komunikace pro pěší a cyklisty 8.výzva MAS SERVISO-IROP- Aktivity zaměřené na posílení kapacity vzdělávacích zařízení na úrovni zřizovatelů MAS SERVISO prostřednictvím spolupráce s příslušnými partnery včetně investic do infrastruktury škol ve vybraných oblastech 9.výzva MAS SERVISO-IROP-Rozvoj komunitních a sociálních služeb 10.výzva MAS SERVISO-IROP-Podpora ...


Harmonogram výzev IROP 2019 Autor: Lucie Ječmenová

9. 7. 2019

Zájemcům o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu předkládáme harmonogram výzev IROP 2019, který schválila rozhodovací komise MAS SERVISO dne 13. 5. 2019.


11. výzva IROP Autor: Lucie Ječmenová

15. 5. 2019

MAS SERVISO vyhlášuje 11. výzvu IROP, registrační číslo 037/06_18_107/CLLD_16_01_048 s názvem: 11.výzva MAS SERVISO-IROP-Zvýšení dostupnosti a kvality bydlení v území. Podrobné informace jsou uvedeny ve výzvě a dalších dokumentech. Příjem žádostí bude probíhat od 20.5.2019 od 8:00 hod. do 30.9.2019 do 12:00 hod.Příjem žádostí o podporu byl prodloužen do 30. 11. 2019 do 12:00 hod.


10. výzva IROP Autor: Lucie Ječmenová

15. 5. 2019

MAS SERVISO vyhlašuje 10. výzvu IROP, registrační číslo 092/06_16_074/CLLD_16_01_048 s názvem: 10.výzva MAS SERVISO-IROP-Podpora sociálního podnikání. Podrobné informace jsou uvedeny ve výzvě a dalších dokumentech. Příjem žádostí bude probíhat od 20.5.2019 od 8:00 hod. do 30.9.2019 do 12:00 hod.Příjem žádostí o podporu byl prodloužen do 30. 11. 2019 do 12:00 hod.


9. výzva IROP Autor: Lucie Ječmenová

15. 5. 2019

MAS SERVISO vyhlašuje 9. výzvu IROP, registrační číslo 195/06_16_072/CLLD_16_01_048 s názvem: 9.výzva MAS SERVISO-IROP-Rozvoj komunitních a sociálních služeb. Podrobné informace jsou uvedeny ve výzvě a dalších dokumentech. Příjem žádostí bude probíhat od 20.5.2019 od 8:00 hod. do 30.9.2019 do 12:00 hod.Příjem žádostí o podporu byl prodloužen do 31. 12. 2019 do 12:00 hod.


8. výzva IROP Autor: Lucie Ječmenová

15. 5. 2019

MAS SERVISO vyhlašuje 8. výzvu IROP, registrační číslo 309/06_16_075/CLLD_16_01_048 s názvem: 8.výzva MAS SERVISO-IROP- Aktivity zaměřené na posílení kapacity vzdělávacích zařízení na úrovni zřizovatelů MAS SERVISO prostřednictvím spolupráce s příslušnými partnery včetně investic do infrastruktury škol ve vybraných oblastech. Podrobné informace jsou uvedeny ve výzvě a dalších dokumentech. Příjem žádostí bude probíhat od 20.5.2019 od 12:00 hod. do 30.9.2019 do 12:00 hod.Příjem žádostí o podporu byl prodloužen do 31. 10. 2019 do 12:00 hod.


7. výzva IROP Autor: Lucie Ječmenová

15. 5. 2019

MAS SERVISO vyhlašuje 7. výzvu IROP, registrační číslo 278/06_16_038/CLLD_16_01_048 s názvem: 7.výzva MAS SERVISO-IROP-Bezpečné komunikace pro pěší a cyklisty. Podrobné informace jsou uvedeny ve výzvě a dalších dokumentech. Příjem žádostí bude probíhat od 20.5.2019 od 8:00 hod. do 30.9.2019 do 12:00 hod.  


Interní postupy MAS_aktualizace Autor: Lucie Ječmenová

19. 2. 2019

V lednu 2019 byly schváleny ŘO IROP Interní postupy MAS, které byly upraveny dle Minimálních požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD. Následně byly schváleny i s aktualizovanou verzí Etického kodexu Valnou hromadou.


6. výzva IROP Autor: Lucie Ječmenová

18. 10. 2018

Dne 22. 10. 2018 MAS SERVISO vyhlásilo 6. výzvu IROP, registrační číslo 110/06_16_072/CLLD_16_01_048 s názvem: MAS SERVISO – IROP – MAS SERVISO – IROP – Zvýšení dostupnosti a kvality bydlení v území. Podrobné informace jsou uvedeny ve výzvě a dalších dokumentech. Žádost o dotaci je možné podávat do 31. 12. 2018 do 12.00 hod.Do této výzvy nebyla podána žádná žádost o dotaci.


5. výzva IROP Autor: Lucie Ječmenová

18. 10. 2018

Dne 22. 10. 2018 MAS SERVISO vyhlásilo 5. výzvu IROP, registrační číslo 057/06_16_076/CLLD_16_01_048 s názvem: MAS SERVISO – IROP – Zvyšování ochrany života osob, zdraví a majetku kvalitnějším vybavením jednotek sboru dobrovolných hasičů. Podrobné informace jsou uvedeny ve výzvě a dalších dokumentech. Žádost o dotaci je možné podávat do 31. 12. 2018 do 12.00 hod.


4. výzva IROP Autor: Lucie Ječmenová

18. 10. 2018

Dne 22. 10. 2018 MAS SERVISO vyhlásilo 4. výzvu IROP, registrační číslo 079/06_16_072/CLLD_16_01_048 s názvem: MAS SERVISO – IROP – Rozvoj komunitních a sociálních služeb. Podrobné informace jsou uvedeny ve výzvě a dalších dokumentech. Žádost o dotaci je možné podávat do 31. 12. 2018 do 12.00 hod.


Interní postupy MAS Autor: Lucie Ječmenová

4. 10. 2018

Dne 14. 11. 2017 schválil ŘO IROP Interní postypy MAS pro Integrovaný operační program 2014 - 2020. Tuto finální verzi následně schválila dne 15. 12. 2018 Valná hromada MAS.


3. výzva IROP Autor: Lucie Ječmenová

15. 6. 2018

Dne 15. 6. 2018 MAS SERVISO vyhlásilo 3. výzvu IROP, registrační číslo 033/06_16_074/CLLD_16_01_048 s názvem: MAS SERVISO – IROP – Podpora sociálního podnikání. Podrobné informace jsou uvedeny ve výzvě a dalších dokumentech. Žádost o dotaci je možné podávat do 14. 9. 2018 do 12.00 hod.


2. výzva IROP Autor: Lucie Ječmenová

15. 6. 2018

Dne 15. 6. 2018 MAS SERVISO vyhlásilo 2. výzvu IROP, registrační číslo 128/06_16_038/CLLD_16_01_048 s názvem: MAS SERVISO - IROP - Bezpečné komunikace pro pěší a cyklisty. Podrobné informace jsou uvedeny ve výzvě a dalších dokumentech. Žádost o dotaci je možné podávat do 14. 9. 2018 do 12.00 hod.


1. výzva IROP Autor: Lucie Ječmenová

23. 5. 2018

Dne 2.5.2018 MAS SERVISO vyhlásilo 1. výzvu IROP, registrační číslo 117/06_16_075/CLLD_16_01_048 s názvem: MAS SERVISO - IROP - Aktivity zaměřené na posílení kapacity vzdělávácích zařízení na úrovni zřizovatelů MAS SERVISO prostřednictvím spolupráce s příslušnými partnery včetně investic do infrastruktury škol ve vybraných oblastech. Podrobné informace jsou uvedeny ve výzvě a dalších dokumentech. Žádost o dotaci je možné podávat do 29. 6. 2018 do 12.00 hod.Oznamujeme změnu 1. výzvy MAS SERVISO - IROP, která se týká navýšení ...


Harmonogram výzev IROP

3. 5. 2017

Přinášíme přehled tří výzev pro Integrovaný regionální operační program, které MAS SERVISO plánuje vyhlásit letos v září. Příjem žádostí bude probíhat v době od října do prosince 2017. První výzva bude zaměřena na zlepšení kvality a dostupnosti vzdělání, druhá výzva na podporu sociálního podnikání, třetí výzva na bezpečnost dopravy.