6. Výzva MAS SERVISO - KULTURNÍ PAMÁTKY

MAS SERVISO vyhlašuje 6. výzvu MAS SERVISO – IROP – KULTURNÍ PAMÁTKY

Datum : 8. 3. 2024, 10:00 hod.

Datum ukončení příjmu projektových záměrů: 8. 4. 2024, 12:00 hod.

Podrobné informace jsou uvedeny ve výzvě a dalších dokumentech. K výzvě bude uspořádán seminář, která se uskuteční dne 18. 3. 2024 od 10.30 hod. v Třebívlicích, na obecním úřadě.

Ostatní