Avízo výzev IROP

MAS SERVISO vyhlašuje dne 8. 3. 2024 výzvy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Nové výzvy se týkají oblasti veřejná prostranství, kutlurní památky, cestovní ruch. Opětovně se vyhlašuje výzva na oblast doprava.  Kancelář MAS bude přijímat projektové záměry od pondělí 8. 3. 2024 do pondělí 8. 4. 2024. Projektové záměry, které budou podpořeny ze strany MAS, žadatelé následně podají prostřednictvím ISKP21+. Více informacích o podporovaných aktivitách v jednotlivých výzvách a způsobu příjmu záměrů najdete ZDE.

K výzvám pro oblast kulturní památky a cestovní ruch bude uspořádán seminář, který se uskuteční v pondělí 18. 3. 2024. Podrobněji je uvedeno u jednotlivých výzev.




Ostatní