Název projektu: Naše vlídná nádraží

Na našem území existují železniční tratě, které měly v minulosti zásadní vliv na rozvoj našeho území, jak z hlediska rozvoje venkovské společnosti, růstu sídel a rozvoje průmyslu i obchodu, tak následně turistického ruchu. Dráhy samy, jejich budovy i technické zázemí jsou technickými památkami rozvoje venkova a jsou i prvky kulturního dědictví. Proto vznikl záměr realizovat projekt s názvem Naše vlídná nádraží jejímž smyslem je vytvořit předpoklady pro udržení železničního provozu na řešených regionálních tratích a dosažení pozitivních změn ve využití dosud velmi zanedbaných drážních budov a objektů. Železniční tratě poskytují podmínky pro provoz historických vlaků s kombinací turistiky nebo cykloturistiky a proto je smyslem projektu i rozšíření a podpoření této činnosti v místech, kde je tato činnost zanedbávaná nebo se vůbec nevyskytuje. Díky tomuto zavedení podmínek se očekává i vznik rozvoje služeb, mezi které můžeme zahrnout ubytování, stravování nebo i půjčovny kol.

Žadatelem projektu je MAS Karlštejnsko, o.s. Mezi další žadatele projektu patří SERVISO, o.p.s. (PMAS 1) a MAS Naděje pro Mostecko o.s. (PMAS 2) Příprava projektu probíhala od 1.9.2010 do 23.10.2012 s následným podpisem Radomíra Hanačíka (zástupce KMAS a zároveň koordinátor projektu) v Moříně dne 22.10.2012. Projekt byl schválen SZIF pod registračním číslem 10/017/4210a/120/000077. Realizace projektu je plánována od 1.6.2013 do 30.6.2015 s celkovou dotací z Programu rozvoje venkova ve výši skoro 4 080 510,00 Kč. Dotace byla poskytnuta ve výši 90%. Tato částka bude použita na podporu obnovy a záchrany jednotlivých železničních tratí, zachování osobní dopravy, zvýšení atraktivity regionů zapojených do projektu, prohloubení spolupráce a také výměnu zkušeností a pro další činnosti a aktivity. Co se poté týká inovativnosti, tak ta je dána zejména díky charakteru projektu, který doposud nebyl na tomto území realizován.Ostatní