Poradíme, jak získat finanční podporu či dotaci v souvislosti s pandemií COVID 19 ale i jiné dotační výzvy

Živnostníci, řemeslníci, podnikatelé, obchodníci, zemědělci...

 

PROVEDEME Vás džunglí dotačních pravidel

PORADÍME jak získat finanční podporu či dotaci

POMŮŽEME s vyplněním žádostí, formulářů atd.

POSKYTNEME aktuální informace o dotačních programech

PODPOŘÍME inovativní a smysluplné náměty a činnosti v rámci realizace CLLD

 

Konkrétně: Zajištění poradenství COVID, Informace pro OSVČ – Dotační program Ústeckého kraje pro podporu OSVČ, „Pětadvacítka“, Liberační balíčky, Ošetřovné, Aktuální dotační výzvy: Program rozvoje venkova, IROP apod.

LetákOstatní