Pozvánka na jednání Řídícího výboru

Místní akční plán vzdělávání pro ORP Lovosice II

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011085

 

 

POZVÁNKA

 

na

 

Jednání Řídícího výboru

k projektu

 

Místní akční plán vzdělávání pro ORP Lovosice II

 

Datum a čas: čtvrtek 26. srpna 2021, 9:00 hod.

 

Místo: Městský úřad Lovosice, malá zasedací místnost

 

 

Program:

 

1. Schválení programu ŘV

2. Schválení zápisů z jednání ŘV per rollam

3. Schválení podání žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 02_20_082 Akční plánování v území

4. Informace činnosti PS

5. Informace o zaměření dalších vzdělávacích akcí (webinářů)

6. Schválení průběžné hodnotící zprávy

7. Různé

8. Závěr

 

 

 

    Mgr. Klára Slunečková 

manažer a koordinátor MAP

Ostatní