Pozvánka na semináře

MAS SERVISO vás zve na semináře konající se k aktuálně vyhlášeným výzvám MAS v rámci IROP. Jedná se o výzvy:

7.výzva MAS SERVISO-IROP-Bezpečné komunikace pro pěší a cyklisty

8.výzva MAS SERVISO-IROP- Aktivity zaměřené na posílení kapacity vzdělávacích zařízení na úrovni zřizovatelů MAS SERVISO prostřednictvím spolupráce s příslušnými partnery včetně investic do infrastruktury škol ve vybraných oblastech

9.výzva MAS SERVISO-IROP-Rozvoj komunitních a sociálních služeb

10.výzva MAS SERVISO-IROP-Podpora sociálního podnikání

11.výzva MAS SERVISO-IROP-Zvýšení dostupnosti a kvality bydlení v území

 

Semináře se uskuteční ve čtvrtek 19. 9. 2019 v sídle společnosti, na adrese Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice. Pozvánku s přesným časem konání semináře naleznete v dokumentech vždy u jednotlivé výzvy.

 Ostatní