Ve 13. výzvě MAS IROP je zaregistrováno 5 projektů

Do 13. výzvy MAS SERVISO – IROP – Bezpečné komunikace pro pěší a cyklisty bylo zaregistrováno celkem 5 žádostí o dotaci ve výši 13 839 168,07 Kč celkových způsobilých výdajů. Termín příjmu žádostí probíhal od 3. 5. 2021 - 30. 6. 2021. Celková alokace na výzvu činila 4 973 180,07 Kč. Lhůta pro kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí je 40 pracovních dnů. 


Zaregistravané žádosti

Název projektu CZ Žadatel
Chodník u komunikace III.tř. v obci Vlastislav Obec Vlastislav
Piktogramový koridor pro cyklisty v Bílině Město Bílina
Chodník pro pěší podél sil. III/2577 Kučlín-Bílina Obec Hrobčice
Rekonstrukce místní komunikace pro pěší v Kostomlatech pod Milešovkou Obec Kostomlaty pod Milešovkou
Oprava povrchu chodníku v obci Dobkovičky Obec Velemín


Ostatní