Ve výzvě č. 7 přijato 16 žádostí o dotaci

V pátek 7. července 2023 byl uzavřen příjem žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS SERVISO. Alokace ve výzvě byla ve výši 2 463 620,00 Kč, která byla rozdělena do dvou fichí. O dotaci projevilo zájem 16 subjektů, které by chtěly realizovat své projekty na území našeho regionu. Jedná se o projekty v nezemědělském a zemědělském podnikání. Požadovaná dotace oproti alokaci ve výzvě je vyšší, a to 3 997 952,00 Kč. 

Pracovníci MAS provedou u všech žádostí o dotaci v průběhu července a srpna administrativní kontrolu a kontrolu přijatelnosti. Žádosti, které splní podmínky kontroly budou následně předmětem hodnocení výběrové komise MAS. Vybrané žádosti budou zaregistrovány do 13. 10. 2023 na RO SZIF.

S přehledem vybraných žádostí seznámíme veřejnost, jakmile budou výsledky hodnocení schváleny Rozhodovací komisí MAS SERVISO

Seznam přijatých žádostí o dotaci webOstatní