Vyhlášení výzev MAS v rámci IROP

Od pondělí 3. 5. 2021 je možné podávat žádosti o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu pro opatření Bezpečnost pro pěší a cyklisty a pro opatření Zvyšování dostupnosti a kvality bydlení v území. Příjem žádostí potrvá do 30. 6. 2021. Na co lze žádat a podrobnosti k výzvám najdete zde:  č. 13. a č. 14. 
Ostatní