Výsledky z realizace projektu Naše vlídná nádraží

  • pořízení základní dokumentace železničních tratí pro realizaci následné obnovy, záchrany a vhodného využití částí (zejména železničních budov a prostranství železničních stanic)
  • podkladový materiál pro jednání municipalit o vhodném využití železničních budov a prostranství železničních stanic
  • propagace a prezentace regionů prostřednictvím výstupů projektu
  • zvyšování znalostí o kulturním a technickém dědictví regionů u místních obyvatel a návštěvníků, zejména dětí a mládeže
  • prezentace aktivit a výstupů projektu v zahraničí - posílení vazby na partnerské regiony, zviditelnění
  • využití výstupů projektu ve vzdělávací a osvětové činnosti i cestovním ruchu


Ostatní