Výzva č. 12 Zvýšení dostupnosti a kvality bydlení v území je zaměřena na aktivity

Výzva č. 725/03_6_047/CLLD_16_01_048 s názvem Zvýšení dostupnosti a kvality bydlení v území je zaměřena na aktivity: Rozvoj sociálního/dostupného/podporovaného/prostupného bydlení jako prevence prostorového vyloučení vzniku sociálně vyloučených lokalit a bezdomovectví. Žádost o dotaci je možné podávat do dino 30. 11. 2018 do 12.00 hod.

Ostatní