Zachovejme kulturní dědictví venkova pro příští generace

MAS SERVISO a MAS Vladař si Vás dovolují pozvat na Veřejné projednání a připomínkování společných aktivit týkající se přípravy projektu spolupráce mezi výše uvedenými MAS v rámci opatření IV.2.1.

a) Realizace projektů národní spolupráce s pracovním názvem Zachovejme kulturní dědictví venkova pro příští generace.

Veřejné projednání a připomínkování tohoto návrhu se uskuteční dne 16. 4. 2010 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Centra pro mimoškolní environmentální a jazykové vzdělávání dětí a mládeže Leská, Leská 22, 411 15 Třebívlice. Těšíme se na Vaše připomínky a náměty.Ostatní


Zachovejme kulturní dědictví venkova pro příští generace