SERVISO o.p.s. (Litoměřicko a okolí)

Obecně prospěšná společnost SERVISO, o. p. s. byla založena na dobu neurčitou v listopadu roku 2002 za účelem poskytování obecně prospěšných služeb. Zakladateli se staly Město Třebenice a Obce Velemín a Třebívlice. Činnost společnosti je orientována na podporu rozvoje území obcí a měst v okresech Litoměřice, Louny a Teplice.

Za podpory a ve spolupráci:
Výzvy

Výzva č. 14 Podpora práce s mládeží MAS SERVISO

Výzva č. 727/03_16_047/CLLD_16_01_48 s názvem Podpora práce s mládeží je zaměřena na aktivitu:Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Žádost o dotaci je možné podávat do 30. 11. 2018 do 12.00 hod.

Aktuality

Výzvy MAS SERVISO

MAS SERVISO vyhlašuje v pondělí 26. 3. 2018 sedm výzev v rámci Operačního programu Zaěmstanost. Datum zpřístupnění a současně zahájení příjmu žádostí o podporu je 26. 3. 2018, datum ukončení je uveden u jednotlivých výzev.Další výzvu pro ...

Projekty

Projekt spolupráce

Devět Místních akčních skupin Ústeckého kraje  úspěšně ukončilo společný projekt  „Vzájemným  sdílením zkušeností  k úspěšné implementaci  Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.Místní akční ...