SERVISO o.p.s. (Litoměřicko a okolí)

Obecně prospěšná společnost SERVISO, o. p. s. byla založena na dobu neurčitou v listopadu roku 2002 za účelem poskytování obecně prospěšných služeb. Zakladateli se staly Město Třebenice a Obce Velemín a Třebívlice. Činnost společnosti je orientována na podporu rozvoje území obcí a měst v okresech Litoměřice, Louny a Teplice.

Za podpory a ve spolupráci:
Výzvy

Pozvánka na seminář

MAS SERVISO si Vás dovoluje pozvat na seminář k vyhlášeným výzvám č. 17. – 21. Operačního programu Zaměstnanost, který se uskuteční 27. listopadu 2019 od 10.00 hod. v sídle společnosti SERVISO, o. p. s., Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice, zasedací místnost 1. ...

Aktuality

Projekty

1. Řídící výbor MAP Lovosice II

Dne 27.8.2019 proběhl na MěÚ v Lovosicích ustavující Řídící výbor k projektu Místní akční plán vzdělávání pro ORP Lovosice II. Na tomto jednání byl deailněji představen projekt MAP II, který navazuje na projek MAP I a dále byly schváleny a ...