SERVISO o.p.s. (Litoměřicko a okolí)

Obecně prospěšná společnost SERVISO, o. p. s. byla založena na dobu neurčitou v listopadu roku 2002 za účelem poskytování obecně prospěšných služeb. Zakladateli se staly Město Třebenice a Obce Velemín a Třebívlice. Činnost společnosti je orientována na podporu rozvoje území obcí a měst v okresech Litoměřice, Louny a Teplice.

Za podpory a ve spolupráci:
Výzvy

Výzva PRV č. 7

MAS SERVISO vyhlašuje dne 29. 5. 2023 výzvu č. 7 k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova. Příjem žádostí: 29. 5. 2023 až 7. 7. 2023  Registrace vybraných žádostí na RO SZIF: 13. 10. 2023 Způsob podání: Podání Žádosti o dotaci ...

Aktuality

Ve výzvě č. 7 přijato 16 žádostí o dotaci

V pátek 7. července 2023 byl uzavřen příjem žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS SERVISO. Alokace ve výzvě byla ve výši 2 463 620,00 Kč, která byla rozdělena do dvou fichí. O dotaci projevilo zájem 16 subjektů, které by chtěly realizovat své projekty na ...

Projekty

Pozvánka na jednání Řídícího výboru

Místní akční plán vzdělávání pro ORP Lovosice II CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011085     POZVÁNKA   na   Jednání Řídícího výboru k projektu   Místní akční plán vzdělávání pro ORP Lovosice II   Datum a čas: ...