SERVISO o.p.s. (Litoměřicko a okolí)

Obecně prospěšná společnost SERVISO, o. p. s. byla založena na dobu neurčitou v listopadu roku 2002 za účelem poskytování obecně prospěšných služeb. Zakladateli se staly Město Třebenice a Obce Velemín a Třebívlice. Činnost společnosti je orientována na podporu rozvoje území obcí a měst v okresech Litoměřice, Louny a Teplice.

Za podpory a ve spolupráci:
Výzvy

Výzvy MAS SERVISO z OP Zaměstnanost

Dne 3. 11. 2017 vyhlásila MAS SERVISO 2 výzvy předkládané v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Výzva č. 183/03_16_047/CLLD_16_01_048 s názvem Podpora péče o děti zaměstnaných rodičů MAS SERVISO je zaměřena na aktivity: příměstské tábory, doprovody na kroužky a ...

Aktuality

Spolupráce mezi MAS SERVISO a Agenturou pro regionální rozvoj a přeshraniční spolupráci

V rámci implementace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SERVISO připravuje projekt mezinárodní spolupráce z Programu rozvoje venkova, opatření 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny s názvem Podpora rozvoje metody ...

Projekty

Projekt spolupráce

Devět Místních akčních skupin Ústeckého kraje  úspěšně ukončilo společný projekt  „Vzájemným  sdílením zkušeností  k úspěšné implementaci  Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.Místní akční ...