SERVISO o.p.s. (Litoměřicko a okolí)

Obecně prospěšná společnost SERVISO, o. p. s. byla založena na dobu neurčitou v listopadu roku 2002 za účelem poskytování obecně prospěšných služeb. Zakladateli se staly Město Třebenice a Obce Velemín a Třebívlice. Činnost společnosti je orientována na podporu rozvoje území obcí a měst v okresech Litoměřice, Louny a Teplice.

Za podpory a ve spolupráci:
Výzvy

Programový rámec MAS

Programový rámec IROP MAS SERVISO byl schválen ŘO dne 15. 12. 2022. Na MAS SERVISO je alokovaná částka 142 113 003,00 Kč Oblasti podpory: Doprava: Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu  Veřejné prostranství  Vzdělávání: Rekonstrukce infrastruktury MŠ a zařízení ...

Aktuality

PF 2023

Děkujeme vám za dosavadní spolupráci a přejeme vám poklidné svátky, vše nejlepší do nového roku, hodně štěstí a zdraví.

Projekty

Pozvánka na jednání Řídícího výboru

Místní akční plán vzdělávání pro ORP Lovosice II CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011085     POZVÁNKA   na   Jednání Řídícího výboru k projektu   Místní akční plán vzdělávání pro ORP Lovosice II   Datum a čas: ...