SERVISO o.p.s. (Litoměřicko a okolí)

Obecně prospěšná společnost SERVISO, o. p. s. byla založena na dobu neurčitou v listopadu roku 2002 za účelem poskytování obecně prospěšných služeb. Zakladateli se staly Město Třebenice a Obce Velemín a Třebívlice. Činnost společnosti je orientována na podporu rozvoje území obcí a měst v okresech Litoměřice, Louny a Teplice.

Za podpory a ve spolupráci:
Výzvy

1. výzva MAS SERVISO z PR SP SZP

MAS SERVISO vyhlašuje dne 20. května 2024 svou 1. výzvu ze PR SP SZP. Výzva se vyhlašuje na všechny Fiche Programového rámce SP SZP.  Příjem projektů bude probíhat přes Portál farmáře ve dnech 3. června 2024 - 24. června 2024.  Větší ...

Aktuality

Avízo výzev IROP

MAS SERVISO vyhlašuje dne 8. 3. 2024 výzvy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Nové výzvy se týkají oblasti veřejná prostranství, kutlurní památky, cestovní ruch. Opětovně se vyhlašuje výzva na oblast doprava.  Kancelář MAS bude ...

Projekty

Seminář Novela Zákoníku práce

MAS SERVISO pořádá seminář na téma Novela Zákoníku práce. Seminář se uskuteční v úterý 7. 5. 2024 od 9.00 hod. na obecním úřade v Třebívlicích. Seminář je pořádán v rámci projektu Podpora obyvatel na území MAS SERVISO.Možnost ...