SERVISO o.p.s. (Litoměřicko a okolí)

Obecně prospěšná společnost SERVISO, o. p. s. byla založena na dobu neurčitou v listopadu roku 2002 za účelem poskytování obecně prospěšných služeb. Zakladateli se staly Město Třebenice a Obce Velemín a Třebívlice. Činnost společnosti je orientována na podporu rozvoje území obcí a měst v okresech Litoměřice, Louny a Teplice.

Za podpory a ve spolupráci:
Výzvy

4. výzva OPŽP_sídelní zeleň

Příjem žádostí od 15. 3. 2019 do 3. 6. 2019, 20:00 hod. Veškeré podrobné informace naleznete v textu výzvy a uvedených přílohách.

Aktuality

Výzvy v rámci OP ŽP

MAS SERVISO vyhlašuje dne 15. 3. 2019 výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Žádosti o podporu v MS 2014+ jsou zpřístupněny 15. 3. 2019 od 9 hodin, datum zahájení příjmu žádostí o podporu je 15. 3. ...

Projekty

Projekt spolupráce

Devět Místních akčních skupin Ústeckého kraje  úspěšně ukončilo společný projekt  „Vzájemným  sdílením zkušeností  k úspěšné implementaci  Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.Místní akční ...