SERVISO o.p.s. (Litoměřicko a okolí)

Obecně prospěšná společnost SERVISO, o. p. s. byla založena na dobu neurčitou v listopadu roku 2002 za účelem poskytování obecně prospěšných služeb. Zakladateli se staly Město Třebenice a Obce Velemín a Třebívlice. Činnost společnosti je orientována na podporu rozvoje území obcí a měst v okresech Litoměřice, Louny a Teplice.

Za podpory a ve spolupráci:
Výzvy

Výzva MAS Podpora komunitního života na venkově 2022

MAS SERVISO vyhlašuje dne 12. 09. 2022 Výzvu k podání žádostí o dotaci z programu Podpora komunitního života na venkově pro rok 2022 Příjem žádostí: od 12. 09. 2022 do 30. 09. 2022 (do 14 hodin) Alokace na výzvu: 640 098,00 Kč. Výše dotace: min. výše způsobilých ...

Aktuality

PF 2023

Děkujeme vám za dosavadní spolupráci a přejeme vám poklidné svátky, vše nejlepší do nového roku, hodně štěstí a zdraví.

Projekty

Pozvánka na jednání Řídícího výboru

Místní akční plán vzdělávání pro ORP Lovosice II CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011085     POZVÁNKA   na   Jednání Řídícího výboru k projektu   Místní akční plán vzdělávání pro ORP Lovosice II   Datum a čas: ...