SERVISO o.p.s. (Litoměřicko a okolí)

Obecně prospěšná společnost SERVISO, o. p. s. byla založena na dobu neurčitou v listopadu roku 2002 za účelem poskytování obecně prospěšných služeb. Zakladateli se staly Město Třebenice a Obce Velemín a Třebívlice. Činnost společnosti je orientována na podporu rozvoje území obcí a měst v okresech Litoměřice, Louny a Teplice.

Za podpory a ve spolupráci:
Výzvy

OP TAK Technologie - 1. výzva

MAS SERVISO vyhlašuje 1. výzvu MAS SERVISO – OP TAK – TECHNOLOGIEDatum zahájení příjmu projektových záměrů: 1. 12. 2023, 10:00 hod.Datum ukončení příjmu projektových záměrů: 31. 1. 2024, 12:00 hod.Podrobné informace jsou uvedeny ve výzvě a dalších ...

Aktuality

MAS SERVISO vyhlašuje výzvy v rámci IROP

MAS SERVISO vyhlašuje výzvy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Výzvy se týkají oblasti hasiči, doprava, vzdělávání a sociální služby. Kancelář MAS bude přijímat projektové záměry od pondělí 25. 9. 2023 do konce listopadu, 30. 11. ...

Projekty

Seminář Komunitní energetika

MAS SERVISO pořádá seminář na téma Komunitní energetika. Seminář se uskuteční ve čtvrtek 16. 11. 2023 od 9.00 hod. Seminář je pořádán v rámci projektu Podpora obyvatel na území MAS SERVISO.Program a možnost přihlášení neleznete v přiložené Pozvánce. Kapacita ...