SERVISO o.p.s. (Litoměřicko a okolí)

Obecně prospěšná společnost SERVISO, o. p. s. byla založena na dobu neurčitou v listopadu roku 2002 za účelem poskytování obecně prospěšných služeb. Zakladateli se staly Město Třebenice a Obce Velemín a Třebívlice. Činnost společnosti je orientována na podporu rozvoje území obcí a měst v okresech Litoměřice, Louny a Teplice.

Za podpory a ve spolupráci:
Výzvy

Interní postupy MAS

Dne 14. 11. 2017 schválil ŘO IROP Interní postypy MAS pro Integrovaný operační program 2014 - 2020. Tuto finální verzi následně schválila dne 15. 12. 2018 Valná hromada MAS.

Aktuality

Oznámení o změně výzvy 1. výzva MAS SERVISO - IROP

Dne 2. 10. 2018 proběhlo jednání Rozhodovací komise MAS SERVISO, kde byl sestaven seznam vybraných projektů, které budou doporučeny k financování. Jelikož přijaté žádosti o podporu, které splnily formální hodnocení a přijatelnost a věcné hodnocení převyšují alokaci ...

Projekty

Projekt spolupráce

Devět Místních akčních skupin Ústeckého kraje  úspěšně ukončilo společný projekt  „Vzájemným  sdílením zkušeností  k úspěšné implementaci  Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.Místní akční ...