SERVISO o.p.s. (Litoměřicko a okolí)

Obecně prospěšná společnost SERVISO, o. p. s. byla založena na dobu neurčitou v listopadu roku 2002 za účelem poskytování obecně prospěšných služeb. Zakladateli se staly Město Třebenice a Obce Velemín a Třebívlice. Činnost společnosti je orientována na podporu rozvoje území obcí a měst v okresech Litoměřice, Louny a Teplice.

Za podpory a ve spolupráci:
Výzvy

Výbrané projekty v rámci OP Z

Ve čtvrtek 15. listopadu zasedala výběrová komise MAS SERVISO, která hodnotila dva projekty na základě výzvy MAS č. 406/03_16_047/CLLD_16_01_048 s názvem Podpora slaďování pracovního a rodinného života a výzvy MAS č. 506/03_16_047/CLLD_16_01_048 s názvem Zvyšování ...

Aktuality

MAS SERVISO vyhlašuje v pondělí 22. 10. 2018 tři výzvy v rámci IROP

Od pondělí 22. 10. 2018 vyhlašuje MAS v rámci IROP 3 výzvy. Datum zpřístupnění a současně zahájení příjmu žádostí o podporu je od 22. 10. 2018 do 31. 12. 2018, 12.00 hod. Žádosti se podávají přes systém MS2014+, portál ISKP14+.Výzvy se ...

Projekty

Projekt spolupráce

Devět Místních akčních skupin Ústeckého kraje  úspěšně ukončilo společný projekt  „Vzájemným  sdílením zkušeností  k úspěšné implementaci  Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.Místní akční ...