5. Výzva MAS SERVISO – IROP – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

MAS SERVISO vyhlašuje 5. výzvu MAS SERVISO – IROP – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

Datum : 8. 3. 2024, 10:00 hod.

Datum ukončení příjmu projektových záměrů: 8. 4. 2024, 12:00 hod.

Podrobné informace jsou uvedeny ve výzvě a dalších dokumentech.

Ostatní