Výzvy MAS SERVISO z OP Zaměstnanost

Dne 3. 11. 2017 vyhlásila MAS SERVISO 2 výzvy předkládané v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Výzva č. 183/03_16_047/CLLD_16_01_048 s názvem Podpora péče o děti zaměstnaných rodičů MAS SERVISO je zaměřena na aktivity: příměstské tábory, doprovody na kroužky a zájmové aktivity a jiné. Výzva č. 184/03_16_047/CLLD_16_01_048 s názvem MAS SERVISO – Zaměstnanost l je zaměřena na aktivity: příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce, zvyšování zaměstnanosti cílových skupin apod. Podrobné informace jsou uvedeny ve výzvách a dalších dokumentech. Výzvy budou otevřeny do 15. 12. 2017 do 12 hodin. Do této doby mohou žadatelé podávat své žádosti přes systém MS2014+.

V souladu s Pravidly zapojení MAS do OP Z při implementaci strategií CLLD bude prodlouženo období pro příjem žádostí o podporu v monitorovacím systému strukturálních fondů MS2014+. Původně stanovený termín pro ukončení příjmu žádostí o podporu 1. a 2. výzvy MAS SERVISO 15. prosince 2017 je změněn na 15. ledna 2017 12:00 hod.Ostatní