Příprava podkladů pro ISÚ

Projekt financovaný z PRV ČR 2007-2013, osa III., opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění.

Výzva k podání nabídky 'Informační akce pro veřejnost'

26. 5. 2014

MAS SERVISO, o.p.s. vyhlašuje v rámci realizace projektu z PRV ČR, 111.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění, tréninkovou výzvu pro zajištění dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na služby v rámci projektu "Příprava podkladů pro ISÚ a analýza současného stavu území partnerství v SERVISO, o.p.s.


Komunitně řízený místní rozvoj – nástroj rozvoje venkova v období 2014 – 2020

24. 3. 2014

Prezentace semináře "Komunitně řízený místní rozvoj – nástroj rozvoje venkova v období 2014 – 2020" konaný 20. 3. 2014 ve Velemíně. Lektor: Ing. Emil Machálek, CSc.


Zpravodaj č. 1

23. 3. 2014

MAS Serviso vydává v rámci projektu "Příprava podkladů pro ISÚ a analýza současného stavu území a partnerství v SERVISO, o.p.s." první zpravodaj, který vychází v měsíci březen 2014.