11. výzva IROP

MAS SERVISO vyhlášuje 11. výzvu IROP, registrační číslo 037/06_18_107/CLLD_16_01_048 s názvem: 11.výzva MAS SERVISO-IROP-Zvýšení dostupnosti a kvality bydlení v území. Podrobné informace jsou uvedeny ve výzvě a dalších dokumentech.

Příjem žádostí bude probíhat od 20.5.2019 od 8:00 hod. do 30.9.2019 do 12:00 hod.

Příjem žádostí o podporu byl prodloužen do 30. 11. 2019 do 12:00 hod.Ostatní