Aktivity vedoucí k naplňování SCLLD MAS SERVISO II

Cílem projektu je pokračování a realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny SERVISO. Projekt řeší vytvoření optimálních podmínek pro realizaci SCLLD, jedná se o aktivity příprava a vyhlašování výzev, příjem žádostí a výběr projektů, monitorování a evaluace SCLLD.

Registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0007494
Video pořízené v rámci projektu o území MAS SERVISO a ukázku podpořených projektů na území MAS SERVISO naleznete na
 
https://www.youtube.com/watch?v=ZwACcsCKmewFoto z území