Strategické plány

Zachovejme kulturní dědictví venkova pro příští generace Autor: Serviso

8. 4. 2010

MAS SERVISO a MAS Vladař si Vás dovolují pozvat na Veřejné projednání a připomínkování společných aktivit týkající se přípravy projektu spolupráce mezi výše uvedenými MAS v rámci opatření IV.2.1. a) Realizace projektů národní spolupráce s pracovním názvem Zachovejme kulturní dědictví venkova pro příští generace. Veřejné projednání a připomínkování tohoto návrhu se uskuteční dne 16. 4. 2010 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Centra pro mimoškolní environmentální a ...


Strategický plán LEADER - 2009 Autor: Serviso

7. 3. 2010

Rozvoj venkovského prostoru Ústeckého kraje na bázi trvale udržitelného rozvoje, zlepšení stavu životního prostředí a snížení negativních vlivů intenzivní průmyslové a důlní činnosti. Podpora rozšiřování a diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem rozvíjet podnikání, vytvářet nová pracovní místa, snížit míru nezaměstnanosti na venkově a posílit sounáležitost obyvatel na venkově. Specifické cíle MAS SERVISO, o.p.s. Zlepšit řízení společných aktivit a uvolnění ...


Integrovaná strategie území na období 2007 - 2013 Autor: Serviso

7. 3. 2010

Na základě analýzy přírodních a socioekonomických podmínek a zdrojů území se rozvojové aktivity v příštím období soustředí zejména do oblasti zvýšení využití potenciálu území pro rozvoj ekonomických aktivit, ochranu životního prostředí a aktivizace občanů k účasti na společné realizaci rozvojových programů. Na základě široké diskuse, do které se aktivně zapojili obyvatelé a další aktéři venkovského života žijící nebo se sídlem v daném území byly stanoveny ...