Hovořme s venkovskými lidmi

Projekt mezinárodní spolupráce „Hovořme s venkovskými lidmi, podporujme jejich vzdělávání, ale především jim naslouchejme", realizovaný v rámci PRV, osa IV.opatření IV.2.1., záměr b) mezinárodní projekty spolupráce. Vedlejší opatření I.3.1- Další odborné vzdělávání a informační činnost. Příspěvek EU: 80 % veřejných zdrojů. Příspěvek ČR: 20% veřejných zdrojů.

Pozvánka na odborný seminář

18. 1. 2011

SERVISO, o.p.s. si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář „Zemědělství jako nedílná součást venkova v nových podmínkách" který se uskuteční dne 25. ledna 2011 v budově Vzdělávacího centra Leská, 411 15 Třebívlic. Program: Společná zemědělská politika – podpora zemědělců po roce 2013 Program rozvoje venkova – zaměření výzev, možnosti získání podpory v roce 2011 harmonogram výzev pro přijímání žádostí o dotace v roce 2011 opatření I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců (pro FO i PO) opatření I.3.3. ...


Hovořme s venkovskými lidmi, podporujme jejich vzdělávání, ale především jim naslouchejme

16. 11. 2010

Hlavním předmětem projektu Spolupráce je posílení místních aktivit v územích jednotlivých partnerských organizací prostřednictvím zvyšování kapacity místních aktérů a mladé generace (dětí a mládeže) realizací vzdělávacích programů. Na mezinárodní úrovni se spolupráce soustředí zejména na přenos příkladů nejlepší praxe do českých podmínek a využití odborníků finského a německého partnera v procesu předávání zkušeností a presentace příkladů dobré praxe, ...