PRV ČR

Výzva PRV č. 7 Autor: Lucie Ječmenová

26. 5. 2023

MAS SERVISO vyhlašuje dne 29. 5. 2023 výzvu č. 7 k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova. Příjem žádostí: 29. 5. 2023 až 7. 7. 2023  Registrace vybraných žádostí na RO SZIF: 13. 10. 2023 Způsob podání: Podání Žádosti o dotaci včetně povinných a nepovinných příloh v elektronické podobě probíhá zasláním na MAS prostřednictvím Portálu farmáře Seminář pro žadatele: 13. 6. 2023, od 10 hod., na adrese Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice, zasedací místnost 1. patro.V případě, že ...


Výzva PRV č. 6 Autor: Lucie Ječmenová

5. 4. 2022

MAS SERVISO vyhlašuje dne 19. 4. 2022 výzvu č. 6 k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova. Příjem žádostí: 19. 4. 2022 až 27. 5. 2022  Registrace vybraných žádostí na RO SZIF: 31. 8. 2022 Způsob podání: Podání Žádosti o dotaci včetně povinných a nepovinných příloh v elektronické podobě probíhá zasláním na MAS prostřednictvím Portálu farmáře Seminář pro žadatele: 10. 5. 2022, od 10 hod., na adrese Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice, zasedací místnost 1. patro.V ...


Výzva PRV č. 5 Autor: Lucie Ječmenová

19. 4. 2021

MAS SERVISO vyhlašuje dne 22. 4. 2021 výzvu č. 5 k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova. Příjem žádostí: 22. 4. 2021 až 31. 5. 2021  Registrace vybraných žádostí na RO SZIF: 31. 8. 2021 Způsob podání: Podání Žádosti o dotaci včetně povinných a nepovinných příloh v elektronické podobě probíhá zasláním na MAS prostřednictvím Portálu farmáře Seminář pro žadatele: 11. 5. 2021, od 10 hod., na adrese Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice, zasedací místnost 1. patro Kapacita ...


Výzva PRV č. 4 Autor: Lucie Ječmenová

1. 7. 2020

MAS SERVISO vyhlašuje dne 8. 7. 2020 výzvu č. 4 k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova. Příjem žádostí: 22. 7. 2020 až 10. 8. 2020  Registrace vybraných žádostí na RO SZIF: 30. 10. 2020 Způsob podání: Podání Žádosti o dotaci včetně povinných a nepovinných příloh v elektronické podobě probíhá zasláním na MAS prostřednictvím Portálu farmáře Seminář pro žadatele: 28. 7. 2020, od 10 hod., na adrese Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice, zasedací místnost 1. patro


Výzva PRV č. 3 Autor: Lucie Ječmenová

27. 2. 2019

Dne 28. 2. 2019 vyhlašuje MAS SERVISO 3. výzvu v rámci Programu rozvoje venkova ČR. Text výzvy, fiche a další povinné dokumenty jsou uveřejněny v přílohách. Datum přijetí žádostí na MAS od: 14. 3. 2019Datum přijetí žádostí na MAS do: 4. 4. 2019Potřebné dokumenty na https://www.szif.cz/cs/prv2014-1921


Výzva č. 2 PRV Autor: Lucie Ječmenová

22. 3. 2018

Další výzvu pro předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR MAS SERVISO vyhlásí 29. 3. 2018. Text výzvy, fiche a další povinné dokumenty budou uveřejněny v uvedený den. Datum přijetí žádostí na MAS od: 16. 4. 2018Datum přijetí žádostí na MAS do: 4. 5. 2018Potřebné dokumenty na https://www.szif.cz/cs/prv2014-1921


1. Výzva Autor: Lucie Ječmenová

12. 7. 2017

Dne 14. 7. 2017 vyhlasí MAS SERVISO Výzvu č. 1 pro Žádosti o dotaci, předkládané v rámci Programu rozvoje venkova ČR. Půjde o první výzvu v novém programovém období a oblasti podpory budou v souladu se schválenou Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS SERVISO v období 2014 - 2020. Příjem žádostí bude probíhat v kanceláři SERVISO v době od 29. 7. do 14. 8. 2017. Vybrané žádosti budou zaregistrovány na RO SZIF v Ústí nad Labem 29. 9. 2017.