SP Společné zemědělské politiky

Strategický plán Společné zemědělské politiky (SP SZP) v České republice je nástrojem podpory zemědělského sektoru a venkova ze zdrojů obou zemědělských fondů (EZZF a EZFRV) plně v souladu s obecnými i z nich vycházejícími specifickými cíli SZP.

1. výzva MAS SERVISO z PR SP SZP Autor: Lucie Ječmenová

14. 5. 2024

MAS SERVISO vyhlašuje dne 20. května 2024 svou 1. výzvu ze PR SP SZP. Výzva se vyhlašuje na všechny Fiche Programového rámce SP SZP.  Příjem projektů bude probíhat přes Portál farmáře ve dnech 3. června 2024 - 24. června 2024.  Větší přílohy v listinné podobě je možné předat osobně v kanceláři MAS v době trvání příjmu žádostí, vždy po předchozí telefonické domluvě. Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy u níže zveřejněných ...


CLLD SP SZP MAS SERVISO 2021 – 2027 Autor: Lucie Ječmenová

14. 5. 2024

V rámci CLLD v programovém období 2021 – 2027 je opět součástí aktivit MAS programový rámec SP SZP (dříve PRV). Témata relevantní pro CLLD v SP SZP jsou: malého a středního podnikání a základní infrastruktura venkova. Alokace MAS SERVISO pro programové období 2021 – 2027 je 50,808 mil. Kč.