OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Specifický cíl: 2.1 Posilování udržitelného růstu a konkurenceschopnosti malých a středních podniků a vytváření pracovních míst v malých a středních podnicích, mimo jiné prostřednictvím produktivních investic


OP TAK Technologie - 1. výzva Autor: Lucie Ječmenová

29. 11. 2023

MAS SERVISO vyhlašuje 1. výzvu MAS SERVISO – OP TAK – TECHNOLOGIEDatum zahájení příjmu projektových záměrů: 1. 12. 2023, 10:00 hod.Datum ukončení příjmu projektových záměrů: 31. 1. 2024, 12:00 hod.Podrobné informace jsou uvedeny ve výzvě a dalších dokumentech.